ESSEX: Příběh národa pindíků ZÁKLADNÍ INFORMACE

Představitelé Essexu

Hrad Nezlob s trůnem Mastivka, krále Essexu a cisaře Západu a vlajkou Essexu

Hrad Nezlob s trůnem Mastivka, krále Essexu a císaře Západu a vlajkou Essexu

 

 

A) představitelé pindíků do roku 90

 Období Modré louky (vláda herunů)

asi 79-82              herun Mastivek

 

Období ranných hrabství

84-88                    Sussex, Middlessex, Devon, Norfolk, Virginie, Kernow

 

Období vazalského hrabství Essex

88                        hrabě Edward I. z Essexu

88-89                    hrabě Edward II.

89                         Velká rebelie

89                         ministr protektor major Weir (NP)

89                         ministr protektor Budek z Jorku (IP)

89-90                    hrabě Edward I.

 

B) představitelé souverainního Essexu

 hrabství

90                         Edward I.

 Království Essex

90-97                   Mastivek

 Království Essex a Západní říše

od r.97                  Mastivek

 

C) vlády Essexu

I. vláda            Prozatímní

Malcolm McMurdo                             10.2.90 – 18.2.90

 

II. vláda           LCRP

Francin Colin                                    18.2.90 – 2.3.90

ministři: James Hunt, Stan Hiks

 

III. vláda         LCRP/EKS

Edward, hrabě Redburg                      2.3.90 – 23.3.90

ministři: Francin Colin, James Hunt

 

IV. vláda          LCRP

Francin Colin                                    23.3.90 – 1.6.90

ministři: James Hunt, Stan Hiks

 

V. vláda           LCRP/IP

Budek z Jorku                                   1.6.90 – 29.6.90

ministři: Francin Colin, James Hunt

 

VI. vláda          LCRP

Francin Colin                                    29.6.90 – 31.10.90

ministři: Henry Wood, James Hunt

 

VII. vláda        Válečná rada

Gen. Janus Wrangel                         31.10.90 – 24.11.90

 

VIII. vláda       Spolek Tří

Derby McGrey                                    24.11.90 – 30.1.91

ministři: James Hunt, Edward hrabě Redburg

 

IX. vláda          LCRP

James Hunt                                       30.1.91 – 20.9.91

ministři: Fred Bender, Henri McLelio

 

X. vláda           LCRP/IP

James Hunt                                       20.9.91 – 16.6.92

ministři: Derby McGrey, Stan Hiks

 

XI. vláda          LCRP/FNP

William Hudson                                 16.6.92 – 10.9.93

ministři: pluk. John Blue, Kpt. Nigiad Hod

 

XII. vláda        LCRP/FNP/RAF

William Hudson                                 10.9.93 – 12.6.94

ministři: pluk. John Blue, Jons Regis

 

            První bezvládí červen 94 – září 94, doba Dvouvládí září 94 – únor 95

 

XIII. vláda       Free Essex

Henry Wood                                        12.6.94 – 3.2.95

ministři: Francin Colin, James Hunt, J.N.Jefferson

 

XIV. vláda       EA/FNP/RAF

William Hudson                                 12.9.94 – 29.2.96

ministři: pluk. John Blue, Jons Regis, Desider de Baskerville

 

XV. vláda         I. program Vznikajícího díla             

William Hudson                                 29.2.96 – 16.10.96

ministři: pluk. John Blue, Jons Regis, Desider de Baskerville, Robert de Montmorency

 

XVI. vláda       Krisové represe                                

Finister MacNamara                         16.10.96 – 1.12.96

ministři: pluk. John Blue, Jons Regis, Budek z Jorku, Robert de Montmorency

 

XVII. vláda      II. program Vznikajícího díla

William Hudson                                 1.12.96-3.6.00

ministři: pluk. John Blue, Jons Regis, Desider de Baskerville, Robert de Montmorency

 

XVIII. vláda     NKP/NP                                             

Stan Hiks                                          3.6.00 – 10.6.00

ministři: James Hunt, Francin Colin, Henri Whight

 

XIX. vláda       Gotlandská                            

Armin de Marburg                             10.6.00 – 12.6.00

ministři: Evermore Turner-Smith, Edmond Red, Con Unter

 

XX. vláda         III. program Vznikajícího díla

William Hudson                                 12.6.00-19.3.06

ministři: pluk. John Blue, Jons Regis, Desider de Baskerville, Robert de Montmorency

 

            Druhé bezvládí březen 06 – srpen 06

 

XXI. vláda      

Francin Colin                                    2.8.06-3.8.06

ministři: James Hunt, J.N. Jefferson, John Wight-White

 

XXII. vláda      Vláda trinacrijského plánu              

Henri hrabě z Wessexu                     3.8.06-4.11.06

ministři: polní maršál Janus Wrangel, pluk. John Blue, mjr. Jöns Jelow

 

vláda Essexské unie

Francin Colin                                    3.8.06

předsedové států: Henry Wood, McLelio, Mac-Keat hrabě Dijon, J.N. Jefferson

 

XXIII. vláda     Dobyvatelů                 6.11.06

William Hudson

ministři: polní maršál Janus Wrangel, pluk. John Blue, Jöns Regis

 

 

Pindické kmeny a jazyky

Počet kmenů stoupal jednak s dobýváním nových území a jednak objevováním či uznáváním nových kmenů. Příkladem kmenů, které král Essexu uznal jako svébytná společenství jsou Glamorané (91),  Brunšvičané (91), Macquarie (91), Novowessexané a Novosussexané (95), Žmuďští pindíci (98) a Féeričtí Middlessexané (1700).

Mezi nejstarší doložené kmeny patří Drevieňané a Sidonijci (pol. 80.let) a pětice ostrovních kmenů – Middlessexané, Sussexané, Bereničané, Norfolčané a Wéseťané – která je doložena koncem 80.let. Nejmladší kmeny jsou Trinacrijci a Arnhemští pindíci uznaní až roku 03.

Kmenové uspořádání se poprvé objevuje na Modré louce v sedmdesátých letech. Tehdejší kmeny byly malá společenství, která mezi sebou vedla neustálé války. Při velkém stěhování se kmenový systém barev rozložil a dnešní kmenová příslušnost je podle vnitřního klíče. 

Na území souverainního Essexu se počet kmenů vyvíjel následovně: 90 – 6 kmenů, po velké expansi v r.92 – 22 kmenů, 1702 – 34 kmenů, 1704 – 38 kmenů.

Od konce osmdesátých let byli největším kmenem Sussexané (200 v r. 89, 278 v r. 93), ale vzhledem k obtížně hospodářské a politické situaci Sussexu v 90.letech, se počet Sussexanů snižoval až k 246 (97) a později se zvýšil na 286. Podstatně větší rozmach zaznamenaly další kmeny. Middlessexané (70 v r.89, 214 v r.93, 290 v r.03) v r.98 předstihly své jižní sousedy a staly se největším pindickým kmenem. Více než sto členů mají kmeny Norfolčanů, Wéseťanů, Kernowanů, Jižní Kumbrijců, Drevieňanů a Leonidů. Šest největších kmenů tvoří 55% pindické populace.

 

Kmeny pěti skupin pindíků

1.     Prakmeny (umělohmotné)

 

Bereničané 

K.r. 86 se objevily v Údolí. Jejich počet je od počátku neměnný.

 počet: 30

 oblast: Surrey, Sussex

 hlavní sídlo: Carlisle

Éseťané (nebo také Wéseťané)

K.r. 87 se usadili ve Virginii.

 počet: 290 (200 v roce 03, 164 v roce 98)

 oblast: VIRGINIE                   266

 hlavní sídlo: Savannah

 komunitní minority:

            Země Edwarda I.        20

            Mulholland                   4

Kernowané

K.r. 87 se usadili v Kernowu

 počet: 189 (112 v roce 03, 60 v roce 98)

 oblast: KERNOW                    156

 hlavní sídlo: Sydney

 minoritní komunity:

Sussex                        10

            Gotland                       15

            Mulholland                 8

Middlessexané

Spolu se Sussexany se objevili v Údolí už na kraji 80.l.

 počet: 395 (290 v roce 03, 250 v roce 98)

 oblast: MIDDLESSEX 248

 hlavní sídlo: Tasov               

 minoritní komunity:

            Norfolk                        72

            Devon                         51

          Kernow                       16                     

            Mulholland                 8

Norfolčané

V Norfolku se usadili k.r. 86

 počet: 163 (131 v roce 03, 122 v roce 98)

 oblast: NORFOLK                  

 hlavní sídlo: Norwich                        142

 komunitní minority:  

            Země Edwarda I.        15

            Horní Norfolk              21

            Mulholland                 10

Sussexané

Spolu s Middlessexany se objevili v Údolí už na kraji 80.l.

 počet: 307 (266 v roce 03, 246 v roce 98)

 oblast: SUSSEX                     207

 hlavní sídlo: Milton Keynes 

 minoritní komunity (sussexská specialita):

            Devon                         69

            Middlessex                 10

Země Edwarda I.          8

Virginie                    2

Arnhemská země        3

            Mulholland                   8

 

2.     Středozemní kmeny (umělohmotné)

Středozemní kmeny se v Cumberlandu, Chmuru, jižní Caledonii a Mercii objevili k.r. 90.

 

Jižní Kumbrijci

 počet: 146 (87 v roce 03, 64 v roce 98)

 oblast: CUMBERLAND

 hlavní sídlo: Leigh-on-Vivien

Kaledonijci

 počet: 40 (34 v roce 03, 20 v roce 98)

 oblast: Fior, Yukon

 hlavní sídlo: Dunedin

Karoliňané

 počet: 38 (22 v roce 03)

 oblast: Chmur

 hlavní sídlo: Scarlet Falls

Merciané

 počet: 33 (25 v roce 03)

 oblast: Mercie (Norfolk), Jižní Mercie (Middlessex)

 hlavní sídlo: Tromso

Severní Kumbrijci

 počet: 59 (38 v roce 03)

 oblast: CHMUR

 hlavní sídlo: Tal

 

3.     Novoostrovní kmeny (dřevěné a porculánové)

 

Unalaskové

Unalaskové se na ostrovech usadili po r. 91

 počet: 17 (4 v roce 98)

 oblast: Elautské o. rozdělené mezi CFO a Middlessex

 hlavní sídlo: Kodiakberg, Molchloch

Elauty (CFO):              11

Severní Elauty (M):    6

Audh

Audhové přišli do země Audh k.r. 89.

 počet: 17 (10 v roce 03)

 oblast: Vindhya

 hlavní sídlo: Ašnapur

Fárové

Fárové se na ostrovech usadili k.r. 88.

 počet: 13 (11 v roce 03)

 oblast: Fárské ostrovy

 hlavní sídlo: Thorgyl

Chan-Shanové

Chan-Shanové se usadili v Údolí a v krajích Isumi a Ti po r. 90.

 počet: 54 (40 v roce 03)

 oblast: Ti, Shan-si                19

 hlavní sídlo: Nan-King

 minoritní komunity:

            Middlessex               13          

            Sussex                     20

            Země Edwarda I.        2

Chickasaw

Prominentně primitivní společenství obývá nehostinný Velký Sever od r. 91.

 počet: 6

 oblast: severní oblasti Caledonie

 hlavní sídlo: Camasnacroise

Niue

Ostrovní kmen se na Niue usadil k.r. 88.

 počet: 34 (22 v roce 03)

 oblast: Jižní Georgie a Niue 20       

 hlavní sídlo: Whaka-reve-reve

 minoritní komunity:

            Norfolk                        14

Singh

Singhové se v Singhu usídlili po r. 91. Podle Audhů jsou Singhové pouhou odnoží jejich kmene.

 počet: 10 (6 v roce 03)

 oblast: Singh

 hlavní sídlo: Poona

 

4.     Mladé kmeny (umělohmotné)

 

Brunšvičané

Svůj původ odvozují od Sussexanů a Chan-Shanů. V kraji se usadili v r. 91.

 počet: 38 (20 v roce 03)

 oblast: Brunswick

 hlavní sídlo: Lucknow

Féeričtí Middlessexané

Označují se za metaforické „potomky“ Middlessexanů. V kraji se usadili v r. 93.

 počet: 25 (20 v roce 03)

 oblast: kraje Middlessexské Feérie, Údolí neklidu

 hlavní sídlo: Scarboro

Glamorané

Odvozují svůj kmen od Sussexanů a norfolského rodu MacNamara. V Renfrewu se usadili k.r. 90.

 počet: 16

 oblast: Renfrew

 hlavní sídlo: Newcastle

Jutové

Podle některých jsou severní odnoží Norfolčanů a Kernowanů. V Cantii se usadili k.r. 89. V r. 91 osídlili území Bretoni na severu Essexu.

 počet: 118 (63 v roce 03)

 oblast: CANTII, Bretoni

 hlavní sídlo: Crewe, Scaraborg

Macquarie

Odvozují svůj původ od norfolkských mořeplavců. V kraji sídlí od r. 91.

 počet: 22 (10 v roce 03)

 oblast: Macquarie

 hlavní sídlo: Belleville

Novosussexané

Novosussexané i Novomiddlessexané se v Zemi Edwarda I. usadili v r. 93.

 počet: 55 (48 v roce 03)

 oblast: sev. ZEI

 hlavní sídlo: Sv.Louis

Novowessexané

 počet: 101 (62 v roce 03)

 oblast: jižní ZEI

 hlavní sídlo: Liverpool

Tsonga Shangan

Ordinérní derivace Wéseťanů se v kraji Tsonga na jihu Kernowu usadili k.r. 90.

 počet: 10 (7 v roce 03)

 oblast: Tsonga

 hlavní sídlo: Tsonga Granuail

 

5.     Pevninské kmeny (dřevěné)

 

Drevieňané

Nejstarší neldoretských kmen založil tzv. starohybernskou říši k.r. 80.

 počet: 210 (136 v roce 03)

 oblast: HYBERNIE                  195

 hlavní sídlo: Antikrist

 minoritní komunity:

            Trinacria                    11

            Mulholland                   4

Leonidé

Západní větev hybernských pindíků se v Leonu usadila k.r. 81.

 počet: 114 (47 v roce 03)

 oblast: LEON

 hlavní sídlo: Ahriman

Moirané

Jižní větev západní větve hybernských pindíků se jako samostatný kmen projevuje od r. 82.

 počet: 110 (46 v roce 03)

 oblast: MOIR

 hlavní sídlo: Cordoba

Pomořští pindíci

Jsou směsicí mnoha kmenů stmelených údělem řádových rytířů. Jako svébytný kmen vystupují od k. 80.l. Uznáni však byli roku 99

 počet: 59 (27 v roce 03)

 oblast: Ingrie

 hlavní sídlo: Altenberg

Sidonijci

Odvozují svůj původ od edhilského velkoměsta Sidonia, které vzniklo na k. 70.l. Podle odborníků se však kmen Sidonijců objevuje až po r. 95.

 počet: 93 (41 v roce 03)

 oblast: SELEN

 hlavní sídlo: El Greco

Žmuďští pindíci

Jejich původ je stejný jako u jejich řádových bratrů z Pomoří neboli Ingrie.

 počet: 56 (35 v roce 03)

 oblast: Žmuď

 hlavní sídlo: Revel

Armorané

Armorané, Trinacrijci a Arnhemští pindíci jsou nejmladšími kmeny v Essexu. Jako samostatné byly uznány teprve roku 1703.

 počet: 76 (34 v roce 03)

 oblast: ARMORICA

 hlavní sídlo: Sant Brieg

Malý národ

Prastarý kmen magnetických pindíků, který se v zemi Orcades usadil k.r. 80.

 počet: 76 (30 v roce 03)  

 oblast: ORCADES

 hlavní sídlo: Averoigne

Trinacrijci

 počet: 90 (33 v roce 03)

 oblast: TRINACRIA    83

 hlavní sídlo: Arbos

 minoritní komunity:

            Mulholland     7

Arnhemští pindíci

 počet: 95 (30 v roce 03)

 oblast: ARNHEMSKÁ ZEMĚ

 hlavní sídlo: Sigmaringen

Pindíci Eo

Pindíci Eo jsou starobylého původu, ale v Essexu, ve středu Spánských zemí se usadili teprve v létě 04.

 počet: 24  

 oblast: Selen (7), Moir (11)

 hlavní sídlo: Travancor.

Goppští pindíci

Pocházejí ze starobylé říše Goppa, která existovala v 70.l. V Essexu, především na ostrově Mulholland se usadili v l. 1703-04.

 počet: 45

 oblast: MULHOLLAND           22

 hlavní sídlo: Goppa

 minoritní komunity:

            Sussex                                   23

 

 

Přehled nejdůležitějších událostí

 

78                    na Modré louce se usazují pindické kmeny

80                    kmenový náčelník herun Mastivek odvádí umělohmotné do Essexu

vznik kmenových států v Západní říši (Drevieňané, Leonidé)

82                    pravděpodobné založení města Corg

84-87                         vznikají pindické země v Essexu

vznik prvních stran (EKS a LCRP)

počátek britského vlivu v Essexu

86                    vznikají rytířské řády na Gotlandu a v Payns

88                    pindické státy se stávají vazaly Svaté říše

založení ERA

89                    Velká rebelie

90                    Akt č.1 – samostatný Essex

založena Essexská královská společnost

91                    magický socialismus, nihilismus

92                    Plymouthská dohoda – sjednocení Essexu

                        Essex má přes tisíc obyvatel

                        skupina Ourground, nakladatelství Ďáblův špunt

93                    počet obyvatel Essexu přesáhl 1 tisíc

založení EPS

první výstava (v Hove)

94                    Liverpoolská konference, skupina S.R., první číslo Des Integrates

                        rozpad LCRP (Asignace a NKP)

95                    vyhlášen program Vznikající dílo

lobelismus

96                    frenetismus, manifest Art niveau

první úplný geografický průzkum Essexu

97                    Mastivek císařem Západu

                        založen Ústav pro vertigonální průzkum

98                    nakladatelství Stará milenka

                        Manifest Savant Maudit

99-03                         dobytí Letních zemí

01                    skupina Noční hubeňouři

03                    počet obyvatel Essexu přesáhl dva tisíce

Borgesova mapa Essexu

                        vznik dokumentu Pindíci

04                    dokončení Dějin pindíků (98-04)

počet obyvatel Essexu přesáhl tři tisíce

06                    Druhé bezvládí, počátek války s Essexskou unií, útok Říše Oni

08                    Pindíci na webu

 

 

Současná vláda Essexu a vládní instituce

 

Ministerský předseda                       WILLIAM HUDSON

 

Ministr politický                                JOHN BLUE

Ministr apolitický                              JONS REGIS

Ministr královský                              DESIDER DE BASKERVILLE

Ministr správy říše                            ROBERT DE MONTMORENCY

 

Ministřík pro barbary                        ANTONIUS COLE (v l. 96-05 N.Oronsay)

Ministřík pro Neldoret                       ARMIN DE MARBURG (v l. 96-05 R.de Marigny)

Ministřík pro kmenové affairy          EDMOND RED

Ministřík pro Essex                            EVERMORE TURNER-SMITH

 

ESSEXSKÁ KULTURNÍ RADA

 Předseda :                                         ALEXANDER NIHILOVSKIJ

 Velký šohaj:                                      Rugger Claire

 

VÁLEČNÁ RADA

 Předseda :                                         polní maršál JANUS WRANGEL

 Atornant:                                          Gen. Brian Brain

 Norfolkský pluk:                               Kirkcudbright MacNamara

 Virginský pluk:                                 Kpt. William Blakk

 Middlessexský pluk:                         kpt. Edutant Green

 Devonský pluk:                                 Mjr. Jons Jelow

 Sussexský pluk:                               Kpt. Li Čang

 Hybernský pluk:                               Kpt. Nigiad Hod

 

Vláda má 9 členů a 2 předsedy rad:

Asignace (5), FNP (2), RAF (1), Řád gotlandských rytířů (2) a 1 nezávislý

 

Essexská královská rada

Byla založena v březnu 90. V l. 90-01 byl předsedou Edward hrabě Essex, po pokusu o převrat odvolán. Novým předsedou byl zvolen Finister MacNamara. Počet členů rady závisí na počtu obyvatel zemí. V roce 1705 má Rada 256 členů.

 

 

Jmenný rejstřík

Všechna ocenění jsou uváděna ve zkratkách:

Osobní záležitosti – OZC, Boj proti defaitismu – BPDC, Sportovník – SC, Politická – PC,

Vojanská – VC, Objevitelská – OC, Audiovisuální umění – AUC, Literatura – Lit., Essexský herun – EH.

 

Adam, Brian Dian

Narozen: Brisbejn, kmen: Sussex, adresa: Port Eliz

Bývalý velkošerif JGN, stoupenec samostatnosti obou ostrovů. Bývalý člen LCRP, nyní v NI.

Adams, Jeff

Narozen: Savannah, kmen: Tsonga Shangan, adresa: Stokk

Vůdce deroyalistického povstání v roce 90, poražen a dočasně uvězněn. Vůdce místní NP v roce 91 opustil Virginii a odstěhoval se do Stokku.

Aeonruth

Narozen: Slough, kmen: Jutové, adresa: ibid.

Freeessexský velkošerif Cantii, poražen a odsouzen do vyhnanství. Později se vrátil. Vede místní NCP.

d´Aureville, Orville

Narozen: Rastignac, CR, kmen: J.Kumbrijci, adresa: Plymouth

Kumbrijský básník, hudebník a teoretik eserství. Působí především v Plymouthu a Charlestonu. Podílel se na založení Asignace, politice jinak nepůsobí. Díla: Zakuklený svět (94), Z temnot vane puch (94),  Nespoután (94), Usedlost posedlých (94), Dráždění opic (95), Hybridní Nancy (97), Denní kniha venkovského ředitele (1701)

Ceny: Lit. 95, OC 99, K 94, K 99, EH 99, 04

Baskerville, Desider de

Narozen: Sydney, kmen: Kernow, adresa: Charlotteville

Kernowský básník a galerista, spoluzakl. frenetismu. Zakladatel strany NRP, která se později spojila s Asignací. Bývalý kernowský velkošerif, po roce 95 člen vlády. Díla: Sny (93), Hallo, hula, hop (94), Smrtvýchvstání (97), Cesta do Indie (1703)

Ceny: Lit. 93, K 97

Belmacabre, James

Narozen: Norwich Oneiros, kmen: Norfolk, adresa: Norwich Oneiros

Bývalý velkošerif Norfolku. Vůdce místní NI. V roce 95 se hrdinně utkal s McLeliem.

Bender, Fred

Narozen: Bell-Air, kmen: S.Kumbrijci, adresa: ibid.

Ex-esotherorista. Ex-velkošerif Chmuru. Místní vůdce NKP.

Blakk, Harold

Narozen: Carlisle, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Wessexu a Middlessexu. Předseda a zakladatel strany NI.

Blakk, William, kpt.

Narozen: Carlisle, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Surrey. Ex-velitel Virg.pluk. Od r.98 velitel Middl.pluku. Místní vůdce FNP.

Ceny: VC 95, SC 03

Blok, Janus

Narozen: Charlotteville, kmen: Kernow, adresa: ibid.

Ředitel divadla Chevalier des Touches v Charlotteville.

Blue, John, plukovník

Narozen: Jenewein, kmen: Middlessex, adresa: Plymouth

Ministr vlády. Na popud Edwarda I. sestavil první ordinérní pindickou armádu ERA (88) a do roku 90 byl jejím velitelem. V l. 88, 89, 90 vedl protiessexská povstání (Middlessexská republika 90). V l.89-90, 90 ve vyhnanství. V roce 90 dobyl Plymouth a stal se velitelem Norfolk.pluku. V l. 87-91 vedl stranu NP. 91 založil s Redem stranu nihilistů FNP, která je 3-4 největší stranou Essexu. Od roku 92 je s několika přestávkami ministr vlády a tvůrce politického programu vládní koalice. Byl v čele mnoha vojenských kampaní, především v Hybernii a Západních královstvích.

Ceny: PC 93, 97, BPDC 99, OZ 02, VC 04, EH 92

Brain, Brian, generál

Narozen: Tasov, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Middlessexu a vojenský velitel Hybernie (01-02). Od r.95 atornant Válečné rady Essexu. Spoluzakladatel strany NI.

Ceny: VC 94, 97

Butler, Rhet

Narozen: Savannah, kmen: Éseťané, adresa: Antiléthé, ZEI

Ex-vůdce Virg.IP. Od r.93 předseda a zakladatel IZE.

Cadwaler, Ego

Narozen: Torquay, kmen: Norfolk, adresa: ibid.

Ředitel ECA Torquay a kartograf. Člen FNP. Zhotovil tzv. Borgesovu mapu Essexu (01-04), která má více než 30 listů. Poslední velkošerif Nového Middlessexu (94-95).  Ceny: OC 95 

Cantii, Ruger Gustav, vévoda z

Narozen: Jenewein, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Middlessexu. Ex-předseda místní LCRP.

Claire, Rugger

Narozen: Liverpool, kmen: Novomiddl., adresa: ibid.

Výtvarník. Člen skupiny Revivalistů. Grafické soubory: Milostný příběh (94), Ostrov ptáků (96), Tváře (98), Zen in Zone (1703). Od r.95 atornant Essexské kulturní rady.

Ceny: AUC 94, AUC 03

Clwyd, Robert

Narozen: Carlisle, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Velkošerif Middlessexu (velkošerif roku 03). Zakladatel skupiny Lahoda. Člen divadla RausAplaus. Autor her Cambus O´May (94), Píšeme pohádku (95) aj.

Cole, Antonius

Narozen: Nový Kingston, kmen: Novowessexané, adresa: ibid.

Výtvarník, zakladatel skupiny Revivalistů a nakladatelství Watson et Holmes. Dílo: essaye Mrtvé živé umění (1700). Vydavatel Revue Des Integrates. Velkošerif Země Edwarda I.

Ceny: AUC 99

Colin, Francin

Narozen: Milton, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Ex-ministerský předseda Essexu (90), ministr vlády (90, 94-95, 00). Ex-předseda LCRP (90-92). Ex-velkošerif Kernowu a Norfolku. Zakladatel strany NKP. Odsouzen do vyhnanství (95, 03) a dočasně dekapitován (00).

Colins, Roger de

Narozen: Belleville, kmen: Macquarie, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Macquarie. Ex-vůdce místní LCRP. Místní vůdce ULP.

SC 93

Cooper, Garmonius

Narozen: Belleville, kmen: Macquarie, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Caledonie a vůdce místní EA. Starosta Belleville a správce kraje Macquarie. Zakladatel galerie v Belleville.

Cuchulain, Étherwulf

Narozen: Scaraborg, kmen: Jutové, adresa: Crewe

Novinář. Hlavní redaktor deníku Crewe Maily Dail.

z Dalriady, Edgard

Narozen: Nemeusis, kmen: Malý národ, adresa: ibid.

Velkošerif Orcades. Vůdce místní EA. Jeden z velitelů pindického tažení proti ETA v Orcades.  

Ceny: VC 02

Dowghiello, Olgerd

Narozen: Uquab al-Waqt, kmen: Leonidé, adresa: ibid.

Výtvarník. Zakladatel skupiny Šturm und Šicflajš a novocharlestonského hnutí. Člen hudební skupiny Trouby z Jericha.

Ceny: AUC 00

Dronin, Robert, Kpt.

Narozen: Milton Keynes, kmen: Sussexané, adresa: Arbos

Ex-místodržící a ex-velkošerif Trinacrie. Vůdce místní IP. Hockeyista klubu Kirkland Lake Blue Devils. Vyznamenal se během bojů o samostatnost ostrova na Hybernii. Ceny: SC 01

Ethelwulf, Robert

Narozen: Avona Gentiana, kmen: Jutové, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Cantii a vůdce místní IP.

Essex, Edward, hrabě

Narozen: Burghouse, kmen: Sussex, adresa: ibid.

První hrabě Essexu (86-90), ex-předseda Královské rady (90-01). Účastník Velké rebelie. Na jeho počest byla pojmenována Země Edwarda I. (88). Jeden z iniciátorů Aktu č.1 (90). Odhalen při pokusu o převrat (01), dočasně v domácím vězení (01-02).

Fitzroy-Redgauntlet, Robert

Narozen: Chiméra, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Ex-velkošerif V.Sussexu a několikanásobný velkošerif Sussexu. Vůdce místí EA. V l.94-95 bojoval proti Free Essexu. Patří k předním členům EA.

Fragonard

Narozen: Coucou Bazzar, kmen: Novomiddl., adresa: Cullenquay

Výtvarník a člen skupiny Revivalistů. Grafické soubory: 14 aktuálních megahitů (96), Signální informace (96-97), Urbanistika (98). Galerista (Liverpool) a člen divadla A rebours.

Ceny: AUC 97

Frondon, Lulu

Narozen: Clichy, kmen: Drevieňané, adresa: ibid.

Správce hrabství Watteau a císařského paláce v Clichy. Spoluzakladatel Bonnapartistického institutu (00). Galerista známý v um.kruzích pod jménem Pan Lulu.

Garnat, Edmond

Narozen: Cullenquay, kmen: Novosussexané, adresa: ibid.

Zakladatel skupiny Revivalistů. Výtvarný kritik a galerista (Cullenquay). Vydavatel revue Taugenichts.

Ceny: AUC 95

Green, Edutant, kpt.

Narozen: Jenewein, kmen: Middlessex, adresa: St.Helens (Sv.Helena)

Zakládající člen ERA. Velitel Middl.pluku (89-92, od 03), velitel Armády Free Essexu, 95-96 vyhnanství, 98 člen EA. Vyznamenal se během Middlessexského povstání a následné války s ETA.

Ceny: SC 92

Groux, Henri de

Narozen: Port Laois, kmen: Dr., adresa: ibid.

Politik NI, ex-velkošerif Manxu (94).

Ceny: SC 99

Groux, Worstward de

Narozen: Port Laois, kmen: Dr., adresa: ibid.

Člen skupin Les Diaboliques a pedomusikální formace Dutroux Family. Nahrávky: Angelique et le roi de Šumava (97), Divadlo NO NÉ (99). Podílí se na práci AVF Bell-Air.

Haviland, Jan de

Narozen: Dunedin, kmen: Caledonijci, adresa: ibid.

Ex-velkošerif CaM/CFO. Přední politik NI a jeden ze zakládajících členů (95). Předseda Essexské královské banky (od 91).

Henderson, Paul

Narozen: Dunedin, kmen: Caledonijci, adresa: ibid.

Hockeyista Kirkland Lake Blue Devils. Vydavatel Blue Devils Telegraph. Organisátor Hockey Almanachu.

Ceny: SC 94, 98

Hiks, Stan

Narozen: Chimera, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Ministerský předseda (00) během juniánského povstání. Poražen (00). Ex-velkošerif Sussexu/V.Sussexu. V l. 91-92 vlivný člen LCRP. Jeden z vůdců Free Essexu. Několikrát ve vyhnanství. Politik NKP.

Hod, Nigiad, kpt.

Narozen: Tasov, kmen: Middlessex, adresa: Innishanon, HB

Velitel Middl.pluku (92-98), velitel Hyb.pluku (od 03). Ex-velkošerif Middlessexu. Člen EA. Vyznamenal se v bitvě u Tasova a u Milton Keynes.

Ceny: VC 03

Hudson, William

Narozen: na Modré louce, kmen: Middlessex, adresa: Plymouth, Hove

Ministerský předseda Essexu. Předseda EA. Literární teoretik, kritik, výtvarník a autor měsíčních povídek (tzv. kurz-kurzgeschichter). Díla: Těkavá znamení (94), Hrad, který má jen jedny dveře (94), Bouře (95), Němý mezi Indiány (95), Sám v sebe uzavřen (95), Post-gothické duše (96), Cesta oranžovou planetou (96), Mnoho let (96), Nesen snem (97), Ze snu (97), Tajemný dopis z Lesotha (97), O kousání (98), Co nestrávila noc, sní ráno (98), A slunce zalije zemi (99), Buffalo Grill (99), Ohni se a poť (1700), Za mraky černější (1701), Jsou víly a skřítkové, třebaže mrtví (1702), Čehy Čehůn (1703), essaye: Mystifikace, 26 95, Exorcismus exotů, Hove 97, Od Naruby ke Katedrále, WH 98, Je třeba vymyslet nějaké slovo, WH 98, Edgar Allan Poe, WH 98, Moc masa, WH 1700, Bytí brambory, WH 1700, My nic jiného neděláme, Bauhaus 1703. Autor projektu Dvacet a Noční hubeňour.

Ceny: BPDC 93, 96, 97, 02, OZC 94, 00, PC 95, 98, 03, Lit. 96, OC 98, K 91, EH 93, 95, 97, 00, 02

Hugo, Hugo

Narozen: Sevilla Eles, kmen: Moir, adresa: ibid.

Zakladatel skupiny Šturm und Šicflajš a novocharlestonského hnutí. Literární badatel a kritik. Znalec díla C.A.Smithe. Etik defekace. Pindík Patafysik. Autor sbírek Mléčné dny (99), Totenmesse na sněhu (00), Modré hřebeny hor (01), Pouť se spouští na poušti (03) aj. Spoluautor projektu Dvacet a Noční hubeňour.

Ceny: AUC 01

Hunt, James

Narozen: Milton, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Ministerský předseda (91-92). Člen vedení LCRP (90-92). Předseda strany ULP (92). Ex-velkošerif Sussexu. Účastnil se řady povstání, člen vlády Free Essexu. Dočasně ve vyhnanství.

Hunter-Collins, John

Narozen: Scarlet Falls, kmen: Karoliňané, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Chmuru. Spoluzakladatel a člen vedení NI. Zakladatel hnutí konfederatistů (91).

z Chathamu, Harold

Narozen: Chatham, kmen: J.Kumbrijci, adresa: Leigh

Ex-velkošerif Cumberlandu. Předseda místní IP.

Churchill, Chruston

Narozen: Scarlet Falls, kmen: Karoliňané, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Chmuru. Předseda místní IP.

Ingmar z Avonborgu, Dielot

Narozen: Avonborg, CN, kmen: Jutové, adresa: Trondmark, CTO

Duchovní představitel řádu kontemplářů a Rytíř tlapatého kříže O.C.T. Vyslanec velmistra Řádu.

I Ting, markýz

Narozen: Nan-King, kmen: Chan, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Chmuru. Člen NI. Předseda Soudu svědomí.

Irbe, Girald

Narozen: Thorgyl, kmen: Fárové, adresa: Tasov

Fárský novinář. Hlavní redaktor Essex Review. Přední představitel „severního journalistického kruhu“.

Irbe, Sven

Narozen: Thorgyl, kmen: Fárové, adresa: ibid.

Pán Fárských ostrovů. Ex-velkošerif CFO. Vůdce fárské FNP. Bratr Giralda.

Jelow, Irwing

Narozen: Hove, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Zakladatel Essex Royal Societé (89) a Higginsova institutu (90) a jeho předseda. Významný vědec a zkušený diletant v mnoha vědních oborech (historie, geografie, ekonomie). V roce 01 získal pro sebe a bratra Jonse hraběcí titul.

Jelow, Jons, major

Narozen: Hove, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Zakládající člen ERA (88) a velitel Dev.pluku (od 89). Několikrát byl vrchním velitelem voj.operací ERA a výzkumných výprav. Objevil mj. ostrovy Niue, Blackgang a Unalasku (92). Jeden z ostrovů Elaut nese jeho jméno. V roce 88 dal jméno Zemi Edwarda I. Podílel se na osvobození mnoha zemí (Jižní Georgie, ZEI, Orcades aj.). Vojenský velitel isonomií Moir (95), Trinacria (95), Orcades (01) a Mulholland (03). Spoluzakladatel Asignace. Blízký spolupracovník Hudsona a Regise. 

Ceny: SC 95, 02, VC 96, 98

Johnson, William

Narozen: Severní Jenewein, kmen: Middlessex, adresa: Jenewein

Ex-velkošerif Middlessexu. Podařilo se mu zvrátit poválečný vývoj země (91) a znovu ji sjednotit (92). Patří mezi nejslavnější velkošerify Middlessexu. Vůdce místní EKS.

z Jorku, Budek, hrabě, bratr krále Essexu

Narozen: na Modré louce, adresa: Denice

Spoluiniciátor pochodu pindíků z Edhilu do Essexu (81-82). Zakladatel Devonského hrabství (85) a později jeho král (92). Několikanásobný velkošerif Devonu. Mnohokrát ubránil Devon vůči nepřátelům Essexu. Porazil Free Essex v Devonu (95). Zakládající člen a předseda druhé největší essexské strany IP (od 86). Podílel se na Aktu č.1 (90). Bývalý lord protektor (89) a ministerský předseda (90).

z Jorku, Cinda, vévodkyně, mamá krále Essexu

Narozena: na Modré louce, adresa: Carlisle

Spoluzakladatelka IP. Jedná žena mezi pindíky. V l.90-91 velkošerif Surrey. Od 91 vévodkyně ze Surrey.

Jungon, C.G.

Narozen: Clichy, kmen: Drevieňané, adresa: ibid.

Zakladatel Bonnapartistické institutu a Separačního oddělení. Vedoucí bytosti hybernské psychologické školy. Od 99 psycholog a terapeut ERA.

Kernowský, Sidon, vévoda

Narozen: na Modré louce, kmen: z Modré louky, adresa: Sydney

Ex-velkošerif Middlessexu a Kernowu. Bývalý velmistr Gotlandských rytířů v Essexu (91-92). Iniciátor programu O.T.A. Přední člen IP od roku 89. Vévoda Abendlandu.

Keystut, Sigismund

Narozen: Uquab al-Waqt, kmen: Leonidé, adresa: Uquab al-Waqt

Zakladatel skupiny Šturm und Šicflajš a novocharlestonského hnutí. Člen hudební skupiny Trouby z Jericha. Velkošerif Leonu a vůdce místní EA. Prosaik: Červená pijavka (99), Honzíkova cesta do hlubin noci (00), Anglické vesnice (02) aj. Autor divadelních her a essayista. Fanatický čtenář H.P.Lovecrafta – studie Lovecraft (02) a Mýtus Cthulhu (03).

Ceny: K 02

z Kingstonu, Orient

Narozen: Kingston, kmen: Jutové, adresa: Scaraborg, CFO

Velmistr Řádu kontemplářů a vládce řádového území Bretoni.

Kukuck, Mnata

Narozen: Albuquerque, kmen: Éseťané, adresa: Antiléthé

Metamatik, autor teorií Vertigál a Bernie Hofbauer.

Leod, Roger

Narozen: Crewe, kmen: Jutové, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Cantii.

Leone, Branca

Narozen: Oront (Devon), kmen: Sidonijci, adresa: Toulet

Voják ERA a selenský politik.

Leone, Eles di

Narozen: Ahriman, kmen: Leonidé, adresa: Ahriman

Ex-velkošerif Leonu a místní vůdce FNP.

Ma Žung

Narozen: Yü-nan, kmen: Chan, adresa: Lucknow

Zakladatel sekty Hikagemono a velitel Virg.pluku (98-03). Přední chan-shanský politik.

Mabo, Venedikt

Narozen: Belleville, kmen: Macquarie, adresa: ibid.

Novinář a zakladatel listu Belleville McFarlands. Autor studie Proč se pindík nemůže jmenovat Todor Živkov.

MacCretién, Ruger du

Narozen: El Greco, kmen: Moir, adresa: ibid.

Velkošerif Moiru a vůdce místní NI.

MacIan, Ian, baron Lynnský

Narozen: Králův Lynn, kmen: Norfolk, adresa: ibid.

Vůdce klanu MacIan a sportovník.

Ceny: SC 04

MacIntoush, Jan

Narozen: Minster, kmen: Norfolk, adresa: Minster, N

Ex-velkošerif Norfolku, bývalý woodovec, člen NKP.

Mac-Keat, hrabě de la Nuit

Narozen: Dijon, kmen: Drevieňané, adresa: Dijon, HB

Zakladatel a předseda strany HKS. Jeden z vůdců tvrdé opice a hnutí enormistů (03). Požaduje odtržení Hybernie od Essexu.

MacLaren, baron Balbec, Wojen

Narozen: Balbec, kmen: Norfolk, adresa: ibid.

Šéfik O.T.A. a znalec lidí. Ex-velkošerif Norfolku a přední člen FNP.

MacMahon, Arthür du

Narozen: Antikrist, kmen: Dr., adresa: ibid.

Přední člen EA. Jediný sinolog mezi pindíky. Zakladatel skupiny Les Diaboliques a člen kapely Dutroux Family. Autor sbírky povídek Cvičení v kruzích (01) a básnických sbírek Léto v noci (96), V šílenství topolů je systém (98), Padmuke (00) a Pornografický Parnas v Tibetu (04).

Ceny: Lit. 98, PC 01, OC 04

MacMahon, Remy du

Narozen: Antikrist, kmen: Dr., adresa: ibid.

Velkošerif Hybernie (od 95) a vůdce místní EA.

MacMahon, Francin

Narozen: Savannah, kmen: Éseťané, adresa: ibid.

Velkošerif Virginie (od 92) a přední člen EA. Zakladatel vydavatelství v Tampě a šéfik nakladatelství Ďáblův špunt, které po mnohaleté odmlce obnovil. Zasloužil se o návrat Nottinghamu mezi kulturní centra.

MacMahon, Steeve

Narozen: Savannah, kmen: Éseťané, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Virginie a bývalý člen LCRP. Nejvyšší představitel města Savannah.

MacNamara, Finister

Narozen: Plymouth, kmen: Norfolk, adresa: ibid.

Ministerský předseda (96), ex-velkošerif Norfolku a tvůrce jeho hospodářského vzestupu po roce 91. Někdejší nekorunovaný král velkošerifů (91-92). Zakládající člen a předseda Essex Royal Societé (91-01), Od r. 01 předseda Královské rady.

MacNamara, Kircud

Narozen: Králův Lynn, kmen: Norfolk, adresa: Norwich, N

Člen klanu MacNamarů. Od roku 94 člen Válečné rady a admirál Norfolk.pluku. 95 admirál.

Ceny: VC 93

MacNamara, hrabě Renfrew, Orger

Narozen: Newcastle, kmen: Norfolk, adresa: ibid.

Zakladatel GNR. Přední člen NP a ex-velkošerif Renfrewu.

Marburg, Armin de

Narozen: Visby, kmen: Gotland, adresa: Sydney

Několikanásobný velkošerif Kernowu. Nejvyšší Mistr řádu Gotlandských rytířů v Essexu. V roce 95 podnítil sepsání Gotlandské smlouvy.

Ceny: PC 00

Marigny, Ryno de

Narozen: Redon, kmen: Dr., adresa: ibid.

Zakladatel skupiny Les Diaboliques a člen kapely Dutroux Family. Autor románů Alterna Magica (95), Žlutý expres (96, 03), Rozhovor (97), Tři rozhovory (98), Víkend u Prasáků (99), Asfaltové jaro (99), Vzdušné stroje (01), Tři dopisy z ledna 1701 (01) a básnických sbírek Pro Chiméru (96), Sebesurrealisace (97) a Hřebíček na dortu, třešinka do rakve (03). Belmondovský přeborník (Nedělní souboj, 02).

Ceny: OC 01, Lit. 02

McGray, Derby

Narozen: Milton, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Ministerský předseda (90-91). Přední člen IP. Několikanásobný velkošerif Sussexu. Essayista.

Ceny: PC 04, EH 91

McMurdo, Malcolm

Narozen: Milton, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Ministerský předseda (90). Přední člen IP. Ex-velkošerif Sussexu. Starosta Milton Keynes (od 89).

Mertens, Beno

Narozen: Milton, kmen: Sussex, adresa: Chimera

Zakladatel infernálního utilitarismu. Spoluzakladatel nakladatelství A.B.C.Smith.

Middlessexský, Harald

Narozen: Bristol, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Několikanásobný velkošerif Norfolku. Vůdce místní EA. Spolu s MacNamarou patří k největším pindíkům Norfolku, přestože patří ke kmenu Middlessexanů.

Milton, Jindra, hrabě

Narozen: Brisbejn, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Zkušený povstalec menšího formátu. Člen NKP.

Montmorency, Robert de

Narozen: Visby, kmen: Dr., adresa: Plymouth

Ministr vlády. Gotlandský rytíř. Zakládající člen Vědeckého studia a nakladatelství Stará milenka. Grafik a autor novel Sblížení, Kraftmanův Shanghaj, Krabičky (vše 96), Nevzpomínky (97, 03), Cesta balónem (97, 03), Špílec (99),             Německo křížem skrz, krážem naskrz (99) a Dům na skalách (01) a sbírky povídek Vyprávění nočních hubeňourů (02).

Ceny: AUC 96, BPDC 98, OZC 99, OZC 01 

Naure, Wake Te

Narozen: Torquay, kmen: Niue, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Nového Middlessexu. Jeden z předních pindíků kmene Niue. Kartograf.

Nihilovskij, Alexander

Narozen: v Gotlandu, kmen: Gotland, adresa: Charleston, Revel, Plymouth

Předseda E.K.R. Nihilistický filosof. Essayista. Přední člen FNP. Literární vědec a kritik. Autor novel Ria. Modrá fantasie (94), Opojení (94), The Legendary Pop Dring (98) a Denonova noc (99). Novinář (rubrika Sorbonna Gomora). Zakladatel četných skupin, včetně Revelského kruhu. Tvůrce projektu Žádná parta bez pindíka (03).

Ceny: BPDC 04, EH 03

d´Omelette, Franci

Narozen: Leigh, kmen: J.Kumbrijci, adresa: Leigh-on-Vivien

Ex-velkošerif Cumberlandu a vůdce místní FNP.

d´Orleans, Harold

Narozen: Orleans, kmen: J.Kumbrijci, adresa: Essexský Orleans

Ex-velkošerif Cumberlandu a vůdce místní EA. Zakladatel hudební stanice v Essexském Orleans.

Oronsay, Nigail

Narozen: Leigh, kmen: J. Kumbrijci, adresa: ibid.

Člen vlády, velkošerif Cumberlandu a přední člen EA. Nejvýznamnější literární kritik, autor řady kritických textů a studií. Grandiosní myslitel. Zakládající člen řady spolků a skupin. Linguista a autor zásadní esotheroristické práce Černé zrcadlo (91). Ministřík vlády (95-96, 96-00, 00-05). Od r. 03 vede Essex Royal Societé (oficiálně od r. 05).

Ceny: OC 94

Orr, Henri

Narozen: Charleston, kmen: adresa: ibid.

Člen skupiny Čtyř a jeden ze zakladatelů EA. Podílí se snad na všech uměleckých oborech. Organisátor Charlestonského hnutí. Člen skupiny Los Deutschlandos, Vědeckého studia. Autor novel a prosaických sbírek Panspermatické (94, 96, 03), Žádné rozkoše před smrtí, Rok v rakvi, Moreau (všechny 94), Bezruký poutník, Kojné krásné Alcyoné (obě 95), Těžké ledy (96), Klíče k positivní energii (97), Památný den, Plastische Leute aus Kosmos (obě 98), Pro příští dny, Zuby a plíce života (obě 99), Saisona v lázních (00), V noci, zatímco se potulujete po blatech (01), Noční provoz (02) a Odšťavovač mých snů (03), básnických sbírek Revoltující kopce (94), Na křídlech (95), Inverše (98) a Ďáblův dům (03) a divadelních her Apokalypsa mozku (98) a Šílený Trist (99). Představitel překladatelské školy translátoristů a Noční hubeňour.

Ceny: Lit. 97, Lit. 03

Orr, Robert

Narozen: Charleston, kmen: adresa: ibid.

Velkošerif Virginie. Vůdce místní NI. Redaktor Essex Review a nakladatel (26).

Ceny: SC 96

d´Ostrov, Villiers

Narozen: Sant Brieg, kmen: Armoričané, adresa: Nant Escob

Velkošerif Armoriky, vůdce místní FNP.

Ovado, Sigismund

Narozen: El Greco, kmen: Selen, adresa: ibid.

Velkošerif Selenu. Vůdce místní FNP. Člen hudební skupiny Trouby z Jericha.

Quinsley, Roger

Narozen: Nový Wurst, kmen: Middlessex, adresa: Nichtet

Ex-velkošerif Middlessexu a Notts. Vůdce cumbr.NKP.

Quorm, Irwing

Narozen: Nottingham, kmen: J.Kumbrijci, adresa: ibid.

Postougroundový malíř a surrealista. Zakladatel galerie v Nottinghamu.

Ceny: AUC 93, K 92

Palau, Ponape Te

Narozen: Whaka-reve, kmen: Niue, adresa: ibid.

Náčelník kmene Niue.

z Payns, Jehan

Narozen: Scaraborg, kmen: Jutové, adresa: Ortelburg, AZ

Mistr kontemplářů v provinci Ortelbursko.

Poklop, Kurt

Narozen: Sant Brieg, kmen: Armoričané, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Armoriky, vůdce místní EA.

Red, Edmond, kpt.

Narozen: Chimera, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Člen vlády. Bývalý člen NP a představitel Middlessexské republiky. S Bluem zakladatel FNP. S přestávkami do r.96 velitel Suss.pluku. Ex-velkošerif Sussexu. 

Ceny: SC 00

Redburg, Edward, hrabě

Narozen: na Modré louce, kmen: z Modré louky, adresa: Jenewein

Zakladatel a předseda EKS. Ministerský předseda (90). Zakladatel nejstaršího middlessexského rodu. Od 99 kníže z Berkshiru.

z Redruthu, Percival

Narozen: Halogen, kmen: Jutové, adresa: Crewe

Velkošerif Cantii a přední člen FNP. Účastník bojů proti Free Essexu a NKP. V roce 99 získal titul Ochránce Cantii, když pro zemi získal souverainitu. Je prvním rytířem královského hradu v Crewe. 

Regis, Jons

Narozen: Torquay, kmen: Middlessex, adresa: Plymouth

Ministr vlády, člen skupiny Čtyř a zakládající člen EA. Nejbližší spolupracovník W.Hudsona (od 93). Ex-velkošerif N.Middlessexu. Důstojník Devonského pluku. Účastník desítek bitev od roku 91. Zakládající člen řady spolků, skupin a kapel. Autor frenetického manifestu (95) a manifestu Savant Maudit (98). Člen Vědeckého studia a představitel nakladatelství Stará milenka. Intuitivní překladatel a Noční hubeňour. Výtvarník, essayista, autor novel a sbírek povídek Návrat a odchod Na rovině, Denní snivec, noční snivec, Květ lilie pro srdečnost, Divocí jezdci Aurořini, Zapeklité a ti druzí (vše 94), Vzpomínko, myšlenko, A nestalo se nic, Oranžové noci (vše 95), Druhého dne, Vnesené kříže, Hukoty a pokřiky (vše 96), Komm schon, Schmutzi, Zmizela, mizera (vše 97), Noc a noc, Rusputl a Najtajch (vše 98), Skutečný obraz ďábla, Noch zweite Stück!, Zpěvy marodovy (vše 99), Kristus a Matouš jedou na Riviéru (00), Karl geht, Freundschaft bleibt, Nesmělé vyhlídky (vše 01), Gegen Ende der Nacht, Poslední vesta            (vše 02), Šimon a Matouš na poušti (03), sbírek básní (94), divadelních her (93, 95), románů Okovy (95), Práh (98) a Torquay (00) a cyklu povídek Spící Hrůza (03). Člen kapely Los Deutschlandos.

Ceny: OZ 93, 95, 98, 04, PC 96, OC 97, BPDC 00, Lit. 94, 99, 01, K 91, 95, 98, EH 94, 96, 01

Regnier, Edmond de

Narozen: Redon, kmen: Dr., adresa: ibid.

Zakládající člen skupiny Les Diaboliques a člen kapely Dutroux Family. Autor novel a prosaických sbírek Když se bažant naplnil (95), Inženýrská odysea 2002 (96), Hod těla (96), Vise oranžového máku (98), Výprava do sibiřské Teige (99), Svačinář pavouků (99), Palmy stínily, Zdráv a vesel (obě 00), Neviditelná bludiště (01), Pro cizince na cestách (02) a Mimo záhon (03).

Rispalditz, Belbo di

Narozen: na Trinacrii, kmen: Modří Moirové, adresa: Redon

Velkošerif Trinacrie a vůdce místní EA. Zakládající člen kapely Trouby z Jericha.

Roj, vévoda z Norfolku, Robert

Narozen: Norwich, kmen: Norfolk, adresa: ibid.

První rytíř královského hradu Nezlob. Od 89 vévoda z Norfolku. Přední člen IP a ex-velkošerif Norfolku.

Rose, James, por.

Narozen: Hatfield, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Ex-velkošerif Devonu. Bývalý člen NP (do 02), několikrát ve vyhnanství. Důstojník Devonského pluku a správce řady isonomií ERA.

Roussean, Robert

Narozen: Bell-Air, kmen: S.Kumbrijci, adresa: ibid.

Člen filmového štábu AVF Bell-Air a propagátor hockeye.

Ceny: SC 97

Rubibanera, Pedro de

Narozen: Cordoba, kmen: Moirané, adresa: ibid.

Velkošerif Moiru a vůdce místní EA. Zakladatel skupiny Šturm und Šicflajš a novocharlestonského hnutí.

Runěvskij, Fjodor

Narozen: Revel, kmen: Pomořané, adresa: ibid.

Velký komtur Žmudi a rytíř Sítí gotlandského řádu. Vrchní velitel mnoha úspěšných vojenských tažení (Žmuď, Bonhom, Armorica). Zakladatel Revelského kruhu a časopisu Vertigo. Organisátor setkání v Café des Ostens. Autor novel Báseň o řece, Essaye z Půnebí (obě 98), Hlaiw (98, 03), Ascension (99), Druid z Bornhaubergu (00, 03), Přízračný ráj, Mučedníci ze Zary (obě 01), Spící hvězdář (03). Intuitivní překladatel a Noční hubeňour.

Ceny: Lit. 00, VC 01, OC 02

Runge, Rafal, Kpt.

Narozen: Chimera, kmen: Sussexané, adresa: Alénburg, AZ

Důstojník ERA. V roce 99 přesídlil do AZ. Zakládající člen skupiny Old Space Boys a klubu Landorova chata.

Ceny: OZ 03, AUC 04

Saint-Nectaire, Orian

Narozen: Sigmaringen, kmen: Arnhemci, adresa: Sigmaringen, AZ

Velkošerif Arnhemské země a vůdce místní EA. Zakládající člen skupiny Old Space Boys a klubu Landorova chata. Blízký spolupracovník kpt.Rungeho. Autor řady essayů a studie Obecný kurs sémiotiky (00). Překladatel a Noční hubeňour. Jediný železný pindík v Essexu.

Ceny: AUC 02

Smith, John

Narozen: Hvězda pelyněk, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Šedá eminence NP. Tajně organisoval všechna povstání jichž se NP od roku 88 účastnila. Vůdce místní NP.

de Sully, Octopus

Narozen: Androgué, kmen: Drevieňané, adresa: ibid.

Člen většiny trinacrijských stran. Bývalý vůdce místní EKS, později vůdce NI.

Tiao Taj

Narozen: Ti, kmen: Shan, adresa: ibid.

Zakládající člen sekty Hikagemono. Důstojník ERA a přední člen EA. Velkošerif Chmuru. Zakladatel galerie v Lucknow. Jedna z vůdčích bytostí AVF Bell-Air. Pod jeho vojenskou správou je oblast Středního Essexu. Vojenský syntetik.

Ceny: VC 92, Velkošerif 04

Thaylor, Sean

Narozen: Newquay, kmen: Middlessexané, adresa: ibid.

Zakládající člen Ourgroundové skupiny. Redaktor a zakladatel deníku v Newquay a hudební stanice Forest.

Ceny: OZC 96

Trommel, Total der

Narozen: Aura, kmen: Dr., adresa: Sant Brieg, A

Mystik, filosof a představitel lobelismu. Mistr řádu Gotlandských rytířů v Armorice a velkošerif. Dobyvatel Grunwaldu (96). Autor lobelistických spisů.

Tropinočkin, Venedikt

Narozen: Revel, kmen: Gotland, adresa: ibid.

Komtur Ingrie. Zakládající člen Revelského kruhu a časopisu Vertigo. Autor novel a prosaických sbírek Velký německý příběh (98), Mor v Bruggách (99), Kochánovský dědic, Pouť do Růžového údolí (obě 00), Vrahové na venkově (01), Divoký lov (02) a         V tuřín nevěřím (03).

Ceny: BPDC 01, OC 03

Turner-Smith, Evermore

Narozen: Charlotteville, kmen: Kernow, adresa: ibid.

Člen vlády a skupiny Čtyř. Zakládající člen EA. Od 98 člen Vědeckého studia. Autor románů a novel Sexuelní smělec (93), Jitrocelová jitra (94), Doktor z Arnhemu (95), Esotherikova smrt (96), Obrana mrtvých dětí, Sen milované opice (obě 96), Dny, krásnější noci, Měsíc o páté hodině (obě 98), Jak se volá na Karla (99), Tvoji nepřátelé už napjali plachtu (00) a Děs ze samoty Paradies (01, 03). Přední znalec pindické poesie a výtvarného umění. Noční hubeňour.

Ceny: OC 96, 00, K 93, 96, EH 98, BPDC 03, Lit. 04

Turner-Smith, More

Narozen: Charlotteville, kmen: Kernow, adresa: ibid.

Správce Západního Kernowu. V roce 03 získal titul Pen Kernow.

Tygr, Petr

Narozen: Leigh, kmen: J.Kumbrijci, adresa: Lucknow

Výtvarný teoretik a zakladatel skupiny Revisionistů. Šéf EGMU v Lucknow.

Umbrijský, Orian, vojvoda

Narozen: Tal, kmen: S.Kumbrijci, adresa: Tal

Náčelník kmene Severních Kumbrijců.

Unter, Con

Narozen: Denice, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Velkošerif Devonu, vůdce místní IP. Od 00 hrabě z Innsmouthu.

Vetrugin

Narozen: v Gotlandu, kmen: Gotland, adresa: Liverpool

Grafik. Člen Revelského kruhu.

Ceny: AUC 98

z Visby, Rugger

Narozen: Visby, kmen: Gotland, adresa: ibid.

Velmistr řádu Gotlandských rytířů a První rytíř Oneiros. Jeden z rytířů, kteří řád založili. V roce 95 podepsal smlouvu revelskou o sjednocení Essexu s územím Řádu.

Ceny: PC 99, VC 00

Weir, Kennedy, hrabě

Narozen: Milton, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Čaroděj. Člen NKP.

Wessex, Henri, hrabě

Narozen: Hvězda pelyněk, kmen: Middlessex, adresa: ibid.

Nejslavnější middlessexský velkošerif. Vůdce místní EA a správce hrabství Wessex.

Ceny: PC 02

Willersdorf, Kenwald de

Narozen: Brisbejn, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Největší básník ourgroundové éry (92-93). Poté se odstěhoval na ostrov Antilopé. Vůdce místní NI.

Wight, Henry, major

Narozen: Ely, kmen: adresa: ibid.

Ex-velkošerif Virginie a bývalý velitel Virg.pluku. Přední člen NP.

Wood, Henry

Narozen: Milton, kmen: Sussex, adresa: ibid.

Předseda vlády Free Essexu (94-95), bývalý ministr a někdejší přední člen LCRP. Ex-velkošerif Sussexu. Zakladatel strany WLP a později člen NKP. Organisoval řadu protikrálovských povstání směřujících k rozbití Essexu. Několikrát ve vyhnanství.

Wrangel, Janus, polní maršál

Narozen: Chimera, kmen: Sussex, adresa: Plymouth, N, Cyrlyon, S

Člen vlády. Zakladatel Válečné rady (90) a velitel ERA (od 90). Ministerský předseda (90) a ex-velkošerif Manxu (94-95). Vrchní velitel mnoha úspěšných tažení ERA, především v Západních královstvích a při dobytí Orcades a obraně Trinacrie. 90 generál, 96 polní maršál.

Ceny: VC 91, VC 99


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: