Prohlášení, manifesty a životní moudra DG a VSSM

Autory Primo Mobile a Programu Art Niveau jsou Anna Marie Pecháčková, Patrik El Linhart a Roman Krajíc. Autorem Manifestu infernálního utilitarismu je Pavel Jazyk. Autorkou Prohlášení členky NSDAP je Anna Marie Pecháčková. Úvodníky jsou kolektivním dílem členů VSSM. Autory zpráv o Žádné partě bez Linharta jsou Lux von Dux a Mistr neklidu. Autory Manifestu postexistencialismu jsou Petr Tygr, Alexander Nihilovskij a jako výtvarník René Skalský. 

Primo Mobile III. Dekadent geniální 5, srpen – říjen 95 

I.

Drazí staří, drazí noví, od července již třetí číslo – to znamená tradici, stálost a nový folklór. Již nebudeme okecávat komisní úvod, lepší jsou ty sračky okolo: lepší je to věčný, táhlý, co se lepí na prsty a vázne na jazyku a neskýtá než zkyslou chuť a zatrpklý čuch. Lepkaví mesiahové umění, městští hrdinové a patrioti (kteří podporují pár provinčních, již dávno a postaru osedlaných kreslířů, zdobících svými cákanci zdi veřejných domů) snažící se diktovat své osvěcené názory, svůj nucený vkus a prosadit tak tu west-line, tu správnou dietu pro naše nácky. To jen tak, abyste věděli, co si myslíme o tom širokém a nedozírném okolo. 

II.

No, víš co by jsme tam mohli napsat? Víš co – dělej piš! Jsme potěšeni vroucností, se kterou nás přijali čtenáři. Asi toho zatím nenecháme. A naše Půnebí nezůstane pouze u této neodtažité revue a vyhlašuje Anketu o nejbáječnější a nejzdatnější prosaičku tohoto čísla, které je specielně věnováno ženství v prose. A redakce tomuto jevu dedikuje i skvělou floskuli Tristana Corbièra: „Věčného ťulpy věčná ženskost.“ 

Program Art Niveau 1995 

2. Nepoužívat nespisovná sprostá slova, ale nebát se užít „úplný kliďánko“ styl

3. být vždy nesmírní a ryzí

4. především se snažit být hit saissony a to i na úkor kvantity a kvality

5. naše tvorba by se jako měla odrazit v tom dobrým, aby bylo jako vidět, že je to lepší

6. věřit v lepší a hlavně v nejlepší

7. neodvrhovat vše staré, protože to je špatné, ale protože je to staré

8. hlásat floriánství, poskytovat slevy floriánům

9. celkem vzato nám jde o to vydělat si psaním balík mařen

10. taky chceme, aby to s náma pořádně šilo

11. držet se hlavně 11. bodu a upřednostňovat ho přede všemi, dát si největší pozor na desítku

12. bojovat všemi prostředky proti příkoří, které na nás bylo spácháno v Subtropickém skleníku 

Primo Mobile V. Dekadent geniální 7, srpen – září 1998 

I.

(…) Odkud pocházejí peníze na toto číslo? Povíme stručně: z peněženky jednoho staříka, co se zapomněl u Dvou slanečků a z našich úspor. SPQŘ, toť naše heslo. Ať si enfant terriblé české poesie tupí oči zírajíc na Lunu, Hvězdu, Pluto, my v oslavě materialismu a pragmatických nálad posouváme náš ostrov v chřtán neměnné matky Přírodniny. Ano posouváme, byť nám to nepřiznají a navzdory tomu, že nás literárního salonu vytlačili na kuřácký balkonek, který je tak přecpán veškerým dekadentním harampádím, že se co nevidět urve.  

II.

Věřme a vy věřící věřte s námi, že naši generaci nepotká už nic – aby konečně bylo jasno, co vidět: Krušné a Šumící hory a uprostřed rozkošný Venušin pahrbek Středohoří – ve středu s Kletečnou, horou, která rozdává facky. Vše možno prožít jen nešťastnou náhodou, na kterou my rozhodně dáme. 

III.

(…) Lidé opatření poznáním, že veškeré to vědění je mírně řečeno diskutabilní, „ohraničené závorkami“ a podmínečné, místo aby zpozorněli, místo aby zkoprněli v naprostém úžasu, vrhli se do nových extravagancí, do kosmírných koketerií – jakoby totiž k poznání minulých věků přibylo nové a rozhodující poznání, leč všichni jsme si měli doznat, že žádného poznání dosud nebylo, které by za něco stálo. Bylo-li v časech minulých potřeba Kladiva na čarodějnice, aby bylo zastaveno řádění osvětářů, dnes třeba Kladiva na mouchy, neboť považme – jestli existuje nepřítel člověka (a vše tomu nasvědčuje, neboť ustupujeme), pak to musí být moucha.Slovo „moucha“. najděte význam slova „moucha“, co je skryto, proč je náš boj směšný a správné odpovědi zašlete na adresu redakce. 

IV.

Máme-li, co řešit, a máme-li, co na práci, pak jsou to otázky kladené přímo na tělesné blaho samotné Dekadence a to ve chvíli největší rozkoše – kdy dámy odcházejí na bonsoiré a páni si uřezávají rukávy u saka. 

Manifest infernálního utilitarismu 1995 – 1996 

„Rozdivočené moře najde odpočinku v klidné zátoce,“ říká Alexander Nihilovskij. To máte jako s odbojem věčně vzpurných haeretiků.

 Jsem již od přírody náchylný k extremistickým názorům a zajímám se o tento problém velice velmi. Téma je dosti široké a není jistě lehce vyčerpatelné, rozepisuji se zde proto pouze o některých pokusech některých extremistů, kterým je často od průměrných spíláno šílenců a nepřátel lidstva. Opak je pravdou, ale často se i ta nejlepší myšlenka zvrhne neb nápad je pošlapán masou.

 Pokusy o novou společnost mnoha z myslitelů těchto byly nezřídka naivní a nemožné, ale jistě upřímnější než (s odpuštěním) projevy naší hyperkorektní nadnárodní společnosti. Na druhou stranu existují myšlenky tak nelidské a zrůdné, že jsou až k žasnutí, ale ani zde není třeba pochybovat o upřímném úmyslu myslitelově, neboť něco horšího by stěží vymyslel. Pohleďme na různé projevy myslitelů těchto.

 V XVIII. století žil Adam Smith, skotský filosof a ekonom, profesor morální filosofie a literatury, který dal nové popudy primitivnímu merkantilismu. Smith také řekl: „Byl by rozumný zákon, který by zabránil dovozu všech cizích značek vína jen aby se posílila produkce vína ve Skotsku? Bylo by absurdní vynaložit třicetkrát více kapitálu a průmyslu jednoho státu než by bylo nutné poptávat množství stejné komodity od jiného státu.“ Tolik Smith. Zatímco někteří se snaží pomoci společnosti (jako tento Smith), jiní se od ní odvracejí a hledají cestu pouze pro sebe, samozřejmě v naprostém pohrdání společností a lidstvím vůbec. Nejedná se jen o hédonisty a nihilisty, ale též o esoterismus sexu a pornografie (řekněme po katolicku: „mysticismu a sadismu“) – jaký provozovali D.A.F. markýz de Sade a Restif de la Bretonne, zejména však Aleister Crowley – zakladatel řádu východních templářů a člen mnoha jiných bratrstev, člověk, který jako aktivní satanista posunul lidské poznání za téměř nemožnou hranici a poskytl lidstvu možnost, aby jej z tohoto přelidněného světa následovalo.

 Součastníkem Crowleyho byl i český spisovatel Karel Čapek, který byl ve spojení a anglickou sekcí PEN klubu – to byla v té době elitní záležitost. Dnes se také samozřejmě hovoří o tomto elitním klubu, avšak ne vždy v souvislosti s Čapkovo jménem. Nutno poznamenat, že Čapek byl filosof pragmatický, zjev v evropské filosofii velmi řídký. Rozumí se, že více sympatií měl ke Smithovi než ke Crowleymu (za předpokladu, že je znal, nevyplývá-li z jeho chování něco jiného).

 Když se podíváme na fotografii Aleistera Crowleyho, kterak si rozvalen hoví v křesle, nelze si nevzpomenout na dalšího buřiče a experimentátora, který jakoby Crowleymu z oka vypadl a jehož jméno je Oscar Wilde. Ano, byli si velmi podobní. A to není bez významu.

 “Uctívání smyslů se často a do jisté míry i právem zatracuje, neboť lidé pociťují přirozenou, pudovou hrůzu z vášní a vzruchů, které jsou zřejmě silnější než oni sami, ale pravou povahu smyslů dosud nikdo neodhalil a smysly zůstávají jen proto divošské a živočišné, že se svět odjakživa snaží přimět je k poslušnosti vyhladověním, nebo je ubít bolestí, místo aby z nich hleděl vytvořit prvky nové duchovnosti, jejímž převládajícím znakem ba měl být jemný smysl pro krásu,“ říká Oscar Wilde.

 Bylo by tedy nutno zavést uctívání smyslů místo uctívání peněz, kdyby se už v dnešní době oba proudy nespojily v tom nejkrásnějším pastiche.  Estheticismus, který vychází částečně z hédonismu, je filosofií prožitku, probuzení smyslů a jako takový se snaží najít cestu pro společnost v naprostém oddání se rozkoším těla i ducha, odvržení všech starostí o budoucnost, život ze dne na den. Zde je nutno se zamyslet na praktickou proveditelností takové filosofie – byla by nutná likvidace střední vrstvy – jen nejvyšší a nejnižší vrstva jsou schopny plných prožitků, aspoň podle Beau Brummela. Bylo by jistě zajímavé probrat ekonomické důsledky provádění této doktríny. Střední vrstva je však pro provádění právě takovéto doktríny těstíčkem nejideálnějším.

 Infernální utilitarismus přichází s mnohem lepším řešením: Společnost se rozloží na komunity stylu feudálního velkostatku, kde se bude společnost vlastní prací udržovat v dostatku a s okolními statky provádět naturální obchod. Tím budou zrušeny třídy a společnost se vytříbí pouze podle inteligence svých členů. Na členy s nejnižší úrovní inteligence připadne kupříkladu nevděčná úloha podomků atd. A to je hlavním úkolem praktického provádění infernálního utilitarismu.

Prohlášení členky NSDAP 1998  

Často si pěnkám tuto prostonárodní píseň z roku 1848:Snad, když si vezmu Polačku, ta umí hospodařit, vždyť nechci ženu pro hračku, chci, aby uměla vařit… Však Polačka mnoho pije, každý den má opičku: od kořalky jenom žije, s tou bych vždy měl různičku… Vezmu holku radš českou, Češka drží na hezkou flašku piva jako já, holka česká, budeš má!

 A ještě mnoho jiných slok této písně mi vždy vytane na mysli, proto jsem vždy věrnou členkou strany NSDAP, totiž Národního sdružení demokratů a politiků. Nechci se zde šířit o stanovách této strany, beztak stejně užvaněných jako partajní prohlášení ostatních. Když jsem však odhalila protidemokratický a apolitický karakter této strany stalo se mi Národní sdružení ještě bližší. Prohlašují se za stranu ultrastředu, v pomýlené politické hantýrce by se řeklo, že jsou anarcholiberalisté, ale jejich ohnisko spatříme blíže skrze Rozanovův magický bod 0+-. Plus a mínus se vzájemně neruší, a přesto cítíme se přitahováni nulou:  při zachování všech vlastností, které člověka přibližují, aniž by kdy dosáhl konce, absolutního Dobra či Zla je jasno, že zůstáváme uprostřed světa, v oblasti nekonečně malého i nekonečně velkého.

Úvodníky Ročenek Staré milenky 1998 – 2007  

První ročník naší Ročenky přináší nejen osvětu, ale zároveň se rozumným dílem snaží zabránit možnému osvícení – ostatně již náš přítel Pavel Jazyk ve své essayi Strach (a adekvátním způsobem i Ing. Plíšek v novele Inženýrská odyssea 2002) záměrně odcizil pojetí vědy co pomyslného špagátu, kterým taháme z hlubin rodilé otroky a kážeme jim o rovnosti a svobodě. Nikoli, heslem vědomitých vědců vždy bude Le science pour le science. Ať si nám z plen airu nadávají do savants maudits. My jsme ordin air se vším a všudy. A touto cestou nabízíme Vám helping hand: PODPOŘTE PODNIK MEZI HORAMI! VISITÉ LE TEPLICE-ŠANOV-DUCHCOV! (1998-1999, Ročenka na rok 1999)  

Vítáme přátele Staré milenky a prosíme je předem, aby nám pokud si objednají revui Dekadent Geniální 8, poslali 25 Kč za ni, 10 Kč poštovného (třebas i 1-… Kč jako dar) po jejím obdržení.

Druhý ročník naší Ročenky přináší nejen osvětu, ale i kazisvětu – a své vědecké krédo „le science pour le science“ jsme uplatnili na studii o hřbitovech a náhrobních nápisech, kterou uveřejníme v DG 8.  Ale nyní se již vrhněme do proudu, který strhává i břehy onoho světa, do proudu postmoderny.

Nejdříve se Vás pokusíme vyburcovat několika milými slovy: PODPOŘTE PODNIK MEZI HORAMI! NAKUPUJTE U SVÉ STARÉ MILENKY! (2000, Ročenka na rok 1700)  

Třetí ročník Ročenky přináší nejen osvětu, kazisvětu, ale též elementální větu: Šílenství je jeho metodou (Sherlocka Holmese). Dobře si ji zapamatujte. Dozvěděli jsme se mnoho nového, mnoho i starého. Podle všeho se v novém roce setkáme s bratrským Cechem básníků a spisovatelů, s novým číslem Dekadenta Geniálního a s několika obligátními výtisky fašistických plátků, které pod krycím jménem poesie šíří své nanicovaté kryšpínství. Též chceme čtenáře upozornit na vynikající knihu Patrika Linharta, známého pracovníka Staré milenky, jemuž by měla vyjít v nakladatelství V. v O. kniha  nesoucí název Měsíční povídky. Opárno.Nejdříve se Vás jako obvykle pokusíme vyburcovat slovy: PODPOŘTE PODNIK MEZI HORAMI! NAKUPUJTE STARÉ MILENKY! (2001, Ročenka na rok 1701)  

PODPOŘTE PODNIK MEZI HORAMI! NAKUPUJTE STARÉ MILENKY! V únoru 02 vychází s beznadějí očekávaný Dekadent Geniální. Toto číslo finančně nepodpořila žádná organisace ani instituce a tudíž možno hrdě prohlásit: Nejsme nikomu vděčni. DG 8 tak vychází naprosto bezděčně. Nechceme však kulturschafty ani Šálu očerňovat, neboť my sami usoudili, že marno vše – tento kraj nám nezaplatí. DG se tak dostává do temných komod alternativní koberce. Půl s námi a půl pryč! – tak v kostce označujeme nové a eruptivní společenství starých a končících básníků, které vzniklo Teplicích-Šanově, sídelním městě ilegální župy Sudetengau-Erzherz. Zakládajícími členy Svazu umělců Kontráš jsou: Pavel Jazyk, Roman Krajíc, Svatava Antošová, Martin David a h.R.von Neuvirt. Kromě fotografování zúčastněných a poskytování rozhovorů zástupcům tiskových koncernů se hnacím monitorem setkání stalo motorování účastníků kursu kreativního psaní a to jak lokálních, tak přespolních. Prosíme touto cestou čtenáře, aby nás zpravili o svých zkušenostech s těmito kursy a poslali nám svý outputy. Pokud jste samouci zpravte o tom své přátele! Nechceme hanět amatéry, jde nám o sondu do fenomenu kreativity v literatuře a v té brožované zvlášť. (2002, Ročenka na rok 1702)   

Popáté se Vás obracíme aksamitovými slovy: PODPOŘTE PODNIK MEZI HORAMI! NAKUPUJTE STARÉ MILENKY! Prožít rok s nulou je jistě lepší než prožít rok se dvěma nulami, přesto se najdou lidé, kteří vytrvale ignorují naše číslování. Nechápeme, jaký má takovéto nanicovaté kryšpínství smysl. Jistě souhlasíte, že máloco má dnes větší význam, než tato otázka. Nikoho přece nenutíme, aby nosil strohou vojenskou košili s khaki fižím, jak tomu bylo v XVIII. století. Pokud vám slouží Bůh na nebesích, dělejte si, co chcete. Pokud by každý rok měl odpovědět na nějakou palčivou otázku, pak otázka na tento rok zní: Unter Dampf oder unter Volldampf?   (2003, Ročenka na rok 1703)  

PODPOŘTE PODNIK MEZI HORAMI! NAKUPUJTE STARÉ MILENKY! Stará milenka se konečně zbavila pout otroctví. Odvrhla je a nyní se jedině v labyrintu státní sociální sítě cítí bezpečna jako pavouk čekající na svou podporu. Jedině tímto způsobem možno účinně boycottovat zastaralé ekonomické vazby a vytvořit nový řád „zbytkových velkostatků“, o němž nás informoval již tatíček Masaryk ve svém slavném projevu Poslední sklenice oranžády. (2004, Ročenka na rok 1704)  

PODPOŘTE PODNIK MEZI NOHAMI! KUPUJTE STARÉ MILENKY! Uplynulý rok byl pro lidstvo jeden z nejtragičtějších od roku 1975. Zato byl dobrý pro člověka. Nehodlám snášet argumenty, každému je jasné proč. Staly se však věci Bohu a národu milé. Doc. Emmerová byla přenesena do pantheonu českého mašíblu. Ing. Linhart nezískal Sudetskou cenu, naopak přišel o 200 Kč za poštovné. Země Erzherz-Sudetengau se i nadále jmenuje ústecký kraj. A v poslední řadě naší zlaté kampeličky se opět servala herecká šmíra. Z toho plyne, že potřebujeme pořádného lídra. Opět na toto místo, které profesor-místodržitel a koloťuk-protektor rádi uvolní, nabízím sebe. Roli vůdce si již mnoho let zkouším na pindících a mám tedy jejich plnou důvěru. V roli komisaře nejvyššího sovětu při bruselském Sowetu bych rád viděl Petra Čichoně z Altrajchu.  (2005, Ročenka na rok 1705)  

STARÁ MILENKA F DOBRÁ MILENKA To, že uplynulý rok uplynul je zázrak. Až se zdálo, že nikdy neuplyne a bude třeba pustit plyn. Byl to zajisté nejhorší rok v dějinách Staré milenky a pindické říše, jakož i mnoha dalších světů, včetně těch milých Spokojených států. Přes veškeré úsilí akčního výboru Žádná parta bez Linharta se až na dvě výjimky nepodařilo vydat jedinou knihu obsahující něco z čisté tvorby VSSM. Ministerstvo kultu odmítlo podpořit VSSM, čímž se definitivně zařadilo do pojmu hnusové. Tato věc vehnala naše členy do pracovního procesu. Tentokrát se však VSSM postará, aby se VAL (víra a láska) navalily do trouchnivých srdcí protektorátních činovníků a pracovníků na roli kulturní. (2006, Ročenka na rok 1706)  

STARÁ MILENKA NENÍ STARÁ MILENKA ☼ ZENFAŠISMUS NENÍ NARCISMUS Uplynulý rok možno bez předsudků nazvat baleárním rokem, neboť ani soudobí odborníci na balearistiku, ba ani staří lazebníci a kurortmajstři, by lepší lázeňské kúry pro VSSM nezařídili. Tak jako život přináší různá překvapení a Hypernova trvanlivý salám, dočkali jsme se my trvanlivého překvapení v podobě abdominálního chaosu, jenž následoval po radikálně baletním odchodu Evy Voglerové, který byl zaviněn řadou pitiastických útoků zúčastněnců. Bližší informace viz Dějiny pindíků. Navzdory dobře míněným ranám Engeleina Fridricha a Martina Hausnera se VSSM i nadále podílelo na vystoupeních radikálního baletu Vyžvejklá Bambule, což v dubnu 06 vedlo k novoborské epifanii, při níž člen VSSM a VB spadl z podia do náruče slečny Sylvy P. vulgo Uwe Liliany, jež se následně přestěhovala do sídla VSSM v Duchcov-Duchcově a tímto zdraví odběratele naší Ročenky.   (2007, Ročenka na rok 1707) 

Zprávy o massmediální kampani Žádná parta bez Linharta 2003 – 2008

VSSM rozjelo massmediální kampaň pod heslem Karla Kuny Žádná parta bez Linharta a pořídilo si internetovou adresu staramilenka@seznam.cz. (2003)  

Úspěšně dopadla propagace děl Vědeckého studia Stará milenka. Pouze několik křížovkářů, které nadále hodláme urážet, neodpovědělo ani mečem. Nebudeme je zde jmenovat, ale naše spojence ubezpečíme, že již dlouho nám vzdorovat nebudou, pokud ještě budou – o tom nemáme nejmenší aluse. Situace v nakladatelstvích se nevyvíjí podle očekávání. Letos nám vyšly pouhé dvě knížky. Pochopili jsme ovšem literární trend a přizpůsobili se. V následující saissoně zahltíme trh několika sensačními etnopisy, napíšeme něco o holčičkách a dáme tam trochu newyorského luftu a politické angažovanosti. V článku Absolutní knihkupec se dovíte, jak lehce se prodávají knihy členů VSSM v jejich rodném městě. (2004)  

Žádná parta bez Linharta čili Boj proti indolenci čtenářstva

II. díl tohoto náročného projektu, jehož cílem je svrchu uvedené, se neobešel bez malých lidských dramat. Ano, přestože Dějiny pindíků byly v lednu 04 dokončeny a toto epochální dílo nejen světové, ale i pindické literatury má ani né 300 stránek (s obrázky!), nenašel se žádný vydavatel. Máme však i úspěchy, pindíci se prosadili na Slovensku, na Nově i v Brně. Do kolonky chválíme/káráme/schválíme vpisujeme jméno R. Kopáče za antologii Nový český atlas hub 1995-2004, kde se konečně objevili tváře našich idolů. Při namátkové kontrole jsme se zvláště zastavili u P. Hrbáče, jenž v souladu se svým vlastním výrokem (in Jeden den stárnutí) čumí, jako žába z kefíru, dále P. Linharta, jehož postoj i look odpovídá pověsti pubertálního pseudopankáče a medového schmutziga. Mezi vrcholy knihy patří ženské portréty N. Kocábové jako baletky zlaté kampeličky, A. Rudčenkové jako básnířky nitroděložního zření. (2005)   

Love & Pivo pro Žádnou partu bez Linharta 

 

V posledním měsíci roku, tj. v prosinci, přišla na naší milou adresu složenka 630 Kč (nikoli zatím éro, jak si již od tohoto ledna, tj. prvního měsíce roku, zařídili Slovinci, kteří dosud prosluli zejména Laibachem a nejkratší válkou v dějinách výroby Balkánských sýrů a Jogurtů) od firmy Borgis. Následná rozborka zjistila, že jde o peníze za překlady horrorů R.W.Chamberse v rámci díla Vyprávění nočních hubeňourů zaslané revui Analogon čili o tzv. horrorář. Surrealistům symbolicky kérujeme děkovné srdíčko proťaté šípem. Za peníze nakoupil náš nákupčí Hugo Hugo mj. jeden nanůček jahodový, dvě jahodové dřeně, 2 polívky knorressenmitlustundliebe, 1 tekutý vietnam (pro Uwe), lehké petry, párky v pixle (jinak stojí za exkrement), 2,5 kg hranolů, 3x mražené v krabici + nemražené krabicové víno. Hugo Hugo péruje drzé ksichty duchcovských prodavaček, skrze které zapomněl koupit trvanlivý salám.  Po rozeslání této zprávy elektronickou poštou se ozval Zdeno Pavelka, že uvedený obnos nezaslali surrealisté, ale on. Nabíledni je otázka, co dělali surrealisté – a co udělají?Kérujeme organisátory autorského čtení na dole Mayrau, kteří Patriku Linhartovi umožnili, aby vyrabování ledničky ve stilu Beau Brummela. Velký dandy do vypůjčené egelitky nasoukal 12 lahváčů, když byl předtím vyzván, aby si vzal nějaké to pivo na noc. Všechna čest!  Ať je Pavel Řezníček sebelepší básník, nikdy nedosáhne ve Špatné adrese ostrého obrazu a dobrého zvuku, jehož docílil pouze Pavel Jazyk. Tímto pérujeme revue Host, který našeho dobrého bratra, somnambuliéra a milence vyfakoval/Fuck off!, vypisoval/Piss off! a vysodoval/Sod off! (2006)  

Zpráva od Mistra neklidu čili Hodinky jsou celý svět 

Velký revisionismus přiměl autory VSSM k přepracování a přípravě téměř tuctu jejich zásadních textů. Navzdory varování přátel, že staromilenkalští autoři (participatrici na projektu Žádná parta) nejsou v psaní delších pros, ba ani kratších básní nijak kovaní, se tito fanatici pustili do sáhodlouhých epopejí a summ, jež nemožno označit jinak než longdrinky. Není divu, že líbezné texty měsíčních povídek jako například Hodinky jsou celý svět se těší obdivu několika férových a queerových čtenářů, zatímco Spící Hrůza opatřená aparátem grafů a enumerací, Alterna Magica doplněná tabulkami, genealogiemi postav a grafikony milostných vztahů, 300stránkové Dějiny pindíků s 80stránkovými dodatky a 20 listy mapových příloh, mrazivé pojednání Vyprávění nočních hubeňourů obzvláštněné překlady pofiderní hodnoty, spis o vlajkách Vexilologický kabinet vystavěný ku slávě Britského Impéria i jeho románový pandám v podobě vexilologické bilogie Lunhard/Průlivové osady nemohou najít nakladatele. Kdo nevěří, nechť se obrátí na nakladatelství dybbuk, které se po obdržení několika děl této provenience decentně odmlčelo. Votobie raději hodila do ringu nočník atd. (2007) 

 

Návod z Deníku diluvianta 2005 

Návod, jak napsat šmrncovní superknihu je prostý: 1. cestopis z atraktivní země (nebo atraktivně popsat svou cestu po Staroplzenecku), 2. napsat něco obzvlášť peprného o mládeži, která se logotronicky sjíždí a umí to hezky dělat, 3. na všechno se vysrat a pak to nafotit. 4. hezky něco o něčem napsat.  

Manifest postexistencialismu 2006 – 2007

 

Ahojky děcka! I za časů Sartrových a Camusových dědečků byl náš svět Mordor, nemluvě o Albertově návštěvě Prahy a jarých časech existencialismu. Ale pro mnoho z nich – zejména těch, kteří do toho nepraštili – vždy existovala naděje, ať v podobě McGyvera či jiné dobové ukázky svérázné a podnětné geniality, která inspiruje. My, postexistencialisté, konkrétně já, René Skalský a nihilista Nihilovskij, se domníváme, že se světem XXI. věku si neporadí ani McGyver – a z toho plyne jediné…vyřešte to jako oni… Heinrich von Kleist (1811), Alfred Meissner (1885), Kazimierza Zawistowska z Jasińskich (1902), May Frenchová (1906), Petr Kles (1916), Walter Rheiner (1925), George Sterling (1926), Rjúnosuke Akutagawa (1927), Rudolf Těsnohlídek (1928), Oscar Kanehl (1929), Georg Kulka (1929), René Crevel (1935), Reinhard Goering (1939), Ernst Ludwig Kirchner (1939), Ernst Toller (1939), Carl Einstein (1940), Walter Hasenclever (1940), Alfred Wolfenstein (1945), Börries von Münchhausen (1945), Josef Weinheber (1945), Osamu Dazai (1948), Sádek Hedájat (1951)… Dodávám, že Dazai a Kleist do toho šli s babou – Nomen omen amen – – a zítra budete v Ráji.  My, postexistencialisté, se po prázdné Zemi budeme chvilku poflakovat v intencích libovolného postapokalyptického filmu, a v samém závěru „naší soumračné a bouřlivé“ postexistence si našpicujeme uši a někde za hranicemi vnitřního světa si budeme elfovat.  

René Skalský 

Životní moudra pro děti a porost vybraná Luxem von Duxem  

 

ČEŠI, UČTE SE NĚMECKY! NÉMCI VYMÍRAJÍ. BRZY JE NAHRADÍME A PAK……BUDEME ŽÍT SPRÁVNĚ.  

Sníst žížalu není důkazem hrdinství, to je akorát důkaz, že si čuně. Jasný?chytrý kluk ve filmu Ať žijí duchové   

21 vteřin věčnosti, víc nepotřebuju! Martin Heidegger, autor knihy Pití na čas  

Čehy Čehůn!  heslo napsané na autobusové zastávce v jižním Duchcově  

Svět vypadá jak po bitvě. Lhostejno, že po vítězné.  Alexander Nihilovskij  

Malý krůček pro člověka, ale velký pro negra. jihoafrický kosmonaut z bantustanu Kwa Ndebele na Měsíci  

 

KILLING JOKE ROKU 2004: Američani jsou skvělý národ.  Punker Killing Joke při návštěvě ČR  

Slunce ti usíná v pivu, dělej vole, vstávej! zaslechnuto v teplické hospodě U Zuba při ranní rozcvičce   

Laisses-faire není fér. Rudý ekonom Fjodor Runěvskij  

Prcačka je nejlepší hned po ránu, ať máš celej den na co vzpomínat. René Skalský, jeden z nesmrtelných „prokletých učitelů“  

Denihilátory postmoderny aktivovány! Alexander Nihilovskij    

416 940 lidí patří do rukou odborníka! René Skalský v sérii koláží  

V údolí včel je větší sranda. hlas ve snu Alberta Krásna  

Vyrval jsem si z ruky křídu, abych se sebesurrealisoval, a co z toho vzešlo.  René Skalský po skončení kariéry učitele a nástup na pracák  

Brekeke! ukázková buzna (těsné běláskové gatě, brčálové polotriko, gelhead) u východu z nákupního centra Olympyje  

Stačí jedna dobře mířená rána a kouzlo Vánoc je hotovo. Ing. Václav Molenda  

Opakovaná slušnost přestává být slušností. Petr Linhart  

Po půlnoci je každej pankáč!  Radek Fridrich


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: