KNIHY PATRIKA LINHARTA A PAVLA JAZYKA

Legenda Ysbwriel

 

Cyklus mikropovídek, básní a essayí

spojených s pobytem ve Walesu

Rok vydání: 2017

Nakladatel: Větrné mlýny, Brno

Editor: Radim Kopáč

Fotografie na obálce: David Konečný

Fotografie v knize: Patrik Vetrugin

 

Kniha Nonstop amok je ke koupi mj. na: http://www.vetrnemlyny.cz/nakladatelstvi/knihy/414-Legenda-Ysbwriel

 

Nonstop amok

 

nonstop-amok-obalka-1Regenerační román

Rok vydání: 2016

Nakladatel: Milan Hodek – Paper Jam, Praha

Editor: Bohuslav Vaněk-Úvalský

Fotografie na obálce: Bohuslav Vaněk-Úvalský

Napsání románu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky

 

UKÁZKA

Lucie říká „Ano“, své „Ano“ ovšem řeknu dřív, než mi proběhne hlavou můj život. Periferně sleduji, jak si starosta Duchcova mne ruce jako pekař po dobře dobře odvedené práci – sleduji, jak Luciina mamka prudí mého kamaráda, Mámoš mi gratuluje…, ale kdo chápe význam toho krásného okamžiku pro nás dva! Všichni mají plnou hubu budoucích možností – jediný Závoďák, který nám pouštěl hudbu – Arvo Pärta a od The Cure If only tonight we could sleep together – spí pod hrušní, protože mu to snad došlo.

Hned první den na svatební cestě práskl do trafa v Lipnici nad Sázavou takový blesk, že se mi žena stulila do náruče. A znovu prásk a prásk a sochy v kamenosochařské ubytovně, kde jsme bydleli, odletěly mezi drny odházené na kraji polí, v remízkách a na ostrovech ptáků, kde jsme je našli až třetí nebo pátý den.

A znovu, po mnoha snech, říkám, své Lucii na svatební cestě: „Lidé z masa kamene, kteří v nějakých bitkách, či pohlceni časem ztratili duchovní vizáž, neuchovali si osudem určenou fazónku – šklebí se na nás při cestách, vrčí z ptačího bobu, padají jako cihly do vody!“

A zatímco jdeme a radujeme se, že tento den nás nezachvátil automobil, že nemáme zpocené dlaně, že v šustění lesa neslyšíme zlověstné hlasy, zpívají si ptáci na nebi: „Kdo vám tak zcuchal mastné vlasy?“  

A Lucie se cáchá v Sázavě, usmívá se a říká: „Vím, já vám to řeknu, koho jsem si vzala.“

„Sebestřednýho blba,“ říkám a pokládám kelímky piv do našich bot, ale splav mě přehluší.

 

REFLEXE

Poslední mohykán severu (Kryštof Špidla, Host 7/2017)

Úryvek: (…)sám sebe koncipuje ve svém románu jako mimořádnou, snad i opomíjenou osobnost, jež nestojí o pocty tohoto světa, ba ani o obyčejný život. Velmi si dává záležet na tom, aby neutajil, či spíše nenápadně zdůraznil nekonvenčnost či kontroverznost svých postojů a konkrétních životních událostí. (…)

Její vypravěč je suverén — mimochodem málokterý český autor disponuje takovou slovní zásobou a schopností přesného vyjadřování —, nakonec však sledujeme spíše zacyklení hlavní postavy, jež se ve skutečnosti pramálo vnitřně vyvíjí. Zůstává vlastně věčným opilcem, šaškem, jemuž po hlavě na hospodském stole stéká hořčice.

Celý text in http://www.h7o.cz/posledni-mohykan-severu/

Dnové života (Petr Čichoň, Tvar 10/2017)

Úryvek: Linhart se drsného naturalismu neobává, a dokonce jej využívá pro zcela specifický humor (…). (…) je to jakási čítanka pro začínající bohémy. Má interpretace možná zní jako nadsázka, ale skutečně není tak jednoduché „dostát“ životní roli dekadentního básníka.

Hodnocení na databazeknih.cz (nick Puml, 11.6.2017)

Je to smršť a občas je to guláš. Zatím ale nejlepší co jsem od Linharta četl. Autentická, nebo skoro autentická zpověď teplickýho dekadenta na léta devadesátá až takřka po současnost. Narozdíl od často absurdních mikropovídek a hříček působí tahle knížka kompaktně, a to především díky zpovědi a mnohdy delirátním ale o to hutnějším vzpomínkám hlavního protagonisty, jímž je sám autor. Zaměřuje se především na severočeský (nejen) literární vesmír a lidi kolem něj. Občas si Linhart zahartusí a vyleje olej na papír. Autor obnažuje svý nitro leckdy nabubřele ale stylově.

Text in https://www.databazeknih.cz/knihy/nonstop-amok-327569

Portrét umělce z kraje pěstitelů erteplí (recenze Petra Nagyho, Literární noviny 1.2.2017)

Úryvek: Autor (nahoře na snímku Petra Jedináka) nepostrádá (sebe)ironický humor, vypravěčský talent ani schopnost trefného popisu. Jeho poutavým historkám nadto nechybí punc autentičnosti – ať už Linhart barvitě líčí vystoupení „radikálního baletu“ Vyžvejklá Bambule, zvrhnuvší se autorské čtení nebo alkoholickým oparem zahalený výlet do přírody, činí tak s nebývalou otevřeností a leckdy až nepříjemnou adresností. Jistou míru autostylizace sice ze svého psaní ani tentokrát vymýtit nedokázal (a patrně ani nehodlal), nevyužívá ji ovšem za účelem lichotivějšího vyznění vlastního obrazu. Ten zůstává až do samého konce realisticky víceznačný, nelíčený obdobně jako autorův hovorový jazyk, neštítící se ani vulgarismů. 

Celý text in http://www.literarky.cz/literatura/recenze/23622-portret-umlce-z-kraje-pstitel-ertepli

Glosa na goodreads (Lukáš Palán, 19.1.2017)

Úryvek: Linhartovy eskapády jsou vtipný a popisuje to jako bůh švandy, ale neodnesl jsem si z toho nic. Kromě tedy chutě se s ním někdy vylejt.

Celý text in http://www.goodreads.com/review/show/1885143619?book_show_action=true&from_review_page=1

 

Kniha Nonstop amok je ke koupi mj. na: http://eshop.paperjam.cz/produkt/nonstop-amok/

 

 

Horrory roků

 

HR obálkaVýbor essayí, glos, kritik a recensí doplněný personelní chronologií literárních výbojů dvaceti století

Rok vydání: 2016

Nakladatel: Milan Hodek – Paper Jam, Praha

Autoři ilustrací: Edward Gorey, Radek Hořejší, Ivo Medek Kopaninský, Pavel Kreml, Vladimír Muzička, Arthur Rackham, Petr Reimann, Sidney H. Sime, Roman Szpuk, Patrik Vetrugin, Jiří Wolf, Grant Wood

Obraz na obálce: Hugo Simberg

 

 

REFLEXE

Bagately o Romanu Szpukovi, Patriku Linhartovi a Jaromíru Zelenkovi (Jiří Zizler, Souvislosti 3/2016)

Úryvek: Svazek přináší jeho recenze, eseje a rozsáhlejší projekty – kalendárium, jejž psal pro Tvar, a osobně pojatý přehled vývoje světové i české literatury. Linhartovou metodou je radostný exhibicionismus, rozklenutý mezi sebevědomím a nepříliš utajovanou zakomplexovaností. Jeho vířivý šrumec nezávislého fejetonisty, střídání horkých a studených sprch, slovní rambajs a ustavičné vytrhování si permanentně říkají o zvlášť stupidně formulované poznámky do žákovské knížky. Tento jazykový žonglér a anarchista si vymiňuje pravopis, proti němuž je zaťatost autorů z okruhu Revolverky pouhou žabařinou: trvá totiž i na francouzské podobě přejatých slov. Tolik piety k minulosti a propracovaný tanec na jejím piedestalu by snad stály i za jistou poklonu, kdyby ale Linhart té, jak se říká, nejžhavější současnosti přímo otrocky nepodlézal – svým internetovým drivem, svou žoviálností, chrlením prskavek bonmotů za každou cenu.

Celý text in http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1998

Nové knihy (rubrika Jana Nejedlého, Mozaika ČRo Vltava, 18.5.2016)

Úryvek: Odvrácenou podobu divokého umělce tvoří pilný systematik, milovník taxonomie, výčtů a chronologií, uspořadavatel estetického chaosu. Patrik Linhart už vydal encyklopedii vlajek britského impéria, dějiny frenetické a imaginativní literatury a v rukopise má připravenu fantaskní historii své pověstné sbírky figurek z Člověče, nezlob se. Gros jeho nejnovějšího opusu tvoří obsáhlé komentované kalendárium kopírující autorův osobní literární kánon. Linhart se na svých spanilých jízdách uměním nebojí být subjektivní a programově antiakademický. Zabývá se tím, co zná a miluje, črtá svou verzi dějin literatury, především její temně romantické a magické linie. „Nenajdete zde Ernesta Hemingwaye ani Walta Whitmana. Proč to nepřiznat – v některých věcech si počínám jako nekompromisní rošťák,“ píše autor v knize Horrory roků, parodující názvem i naladěním konfese katolického básníka Ivana Slavíka Hory roků. S podobně svéráznou vervou zasahuje tvůrce i do soudobých literárních debat a polemik, jejichž výběr zaplňuje druhou část svazku. Linhart se tu střetává kupř. s obsedantní tezí teoretika Jiřího Trávníčka o tom, že experimentátoři Joyce či Proust jsou jen pro snoby, případně s názorem Miroslava Balaštíka, který má zato, že: – cituji: „česká literatura potřebuje kvalitní mainstream jako sůl, potřebuje své Lucie Bílé a Ivany Trojany.“ Naproti tomu náš autor se domnívá, že literární tvorba je u nás stále více produktem mediálně-manažerského závodu. „V pachtění se za čtenářským uznáním se vytratila radost z tvorby,“ říká Patrik Linhart v knize, kterou vydalo nakladatelství Paper Jam.

 

Pro ctitele literární periferie (recenze Petra Nagyho, Lidové noviny, 1.6.2016)

Úryvek: … můžeme Horrory roků vnímat jako setkání s navýsost originálním autorem, který ani v roli literárního historika či kritika neodkládá básnický plášť.

Celý text in http://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20160601/281672549196832

 

Svět podle Linharta (recenze Vladimíra Novotného, Dobrá adresa 10/2016)

Úryvek: … rozjímá o literatuře řečené krásné stejně hekticky, stoicky a především temperamentně, jak ji analogicky, totiž hekticky a temperamentně, také on sám sepisuje. Neplatí tu však bonmot, že píše napořád sám o sobě, nikoli: o to víc však o ní píše sám za sebe.

Celý text in http://www.dobraadresa.cz/2016/DA10_16.pdf

(s. 14-15)

 

Úžas je náš nejvlastnější Bůh (recense mistra Sana, Tvar 1/2017, v rozšířené versi na portálu Okultura, 13.1.2017)
Úryvek: Číst Patrika Linharta znamená košatění košatosti. Ovšem jen pro toho, kdo již založil korunu svého světostromu a důmyslným a citlivým řezem zpevňuje její nosné větve ponechávaje jí malých větviček co cestiček, které se rozvětvují, jakož i plodonosných (zlatých) ratolestí se zlatými jablky servírovanými přímo na tabuli iluminátů, na niž dohlíží Oko z trojúhelníku.

Celý text in http://www.okultura.cz/WordPress/?p=10965

 

Kniha je ke koupi mj. na: http://eshop.paperjam.cz/produkt/nonstop-amok/

 

 

Vienna Calling

 

ViennaCyklus mikropovídek spojených s pobytem ve Vídni

Rok vydání: 2014

Nakladatel: Větrné mlýny, Brno

Editor: Radim Kopáč

Fotografie na obálce: David Konečný

 

REFLEXE

Nedělní chvilka poesie (glosa Karla Škrabala a jím vybrané ukázky z knihy, 4.1.2015)

Úryvek: Přinášíme ukázku z nové knihy nakladatelství Větrné mlýny. Spisovatel, výtvarník a performer Patrik Linhart (*1975) ji napsal ve Vídni na jakémsi ze sponzorovaných pobytů pro umělce, kterých – jak kdosi při diskusi kolem této knihy poznamenal – bývá v německy mluvícím prostoru plno.

Celý text in http://www.nedelnichvilkapoezie.cz/2015/01/patrik-linhart-vienna-calling.html

 

Literární akce v závěru ledna (glosa Renaty Dorňákové, La Cultura.cz, 16.1.2015)

Úryvek: Trochu kreativního zmatku, kořenité zlomyslnosti a bohémského požitku slibuje křest nové knihy Vienna calling od Patrika Linharta. „Linhartův text je přímo prorostlý odkazy, narážkami, zlomyslnými vtípky, na první pokus skoro nečitelný, při dalších narůstá rozkoš z četby. V hlavní roli jazyk. Čte Patrik Linhart a večerem provází duo Petr Minařík a Pavel Řehořík z nakladatelství Větrné mlýny, ve kterém kniha tento měsíc vychází,“ provází pozvánku pořadatelé z pražské Knihovny Václava Havla.

Celý text in http://www.lacultura.cz/2015/01/literarni-akce-zaveru-ledna/

 

U zavěšené knihy (glosa na ČT art, 4.2.2015)

Ke zhlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10619821880-u-zavesene-knihy/215411000170005/titulky

 

Téma: spisovatel a výtvarník Patrik Linhart (Hospodářské noviny, 16.2.2015)

Celý text in http://art.ihned.cz/c1-63543290-patrik-linhart-vienna-calling

 

Kniha Vienna Calling: Duchcovský podivín Linhart je bez práce, humor a nadhled ale neztrácí (recenze Michala Poláka, ČRo Radio Wave, 17.2.2015)

Úryvek: Kromě ryze akademických prací, jako Dějiny nočních hubeňourů, napsal celou řadu knížek, které kolísají na hraně žánru povídky, prozaické miniatury či vyprávění. Linhart nám připomíná, že ne každý je Hakl nebo Tučková. (…)

Kniha Vienna Calling, která je psána formou krátkých deníkových záznamů, nemá jasnou dějovou linku, jíž by se dalo držet. Spíš jsou to krátké črty, ve kterých autor vtipně komentuje, co ve Vídni zažíval a s kým se tam potkal. Knihu můžete otevřít na náhodné straně a text bude vždy dávat smysl. (…)

Celý text in http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/kniha-vienna-calling-duchcovsky-podivin-linhart-je-bez-prace-humor-a-nadhled-ale-neztraci–1456150

 

Liberatura s Patrikem Linhartem: Hlavní jsou ty love (rozhovor s Radkou Demelovou a Jonášem Zbořilem & glosa Jonáše Zbořila, ČRo Radio Wave 25.2.2015)

Úryvek: Linhart v krátkých, umně vystavených textech budí dojem, že nedělal nic jiného, než že zkoumal místní hospody a jejich štamgasty, a ven si vyjel jen kvůli penězům.

Celý text & rozhovor in http://www.rozhlas.cz/radiowave/liberatura/_zprava/liberatura-s-patrikem-linhartem-hlavni-jsou-ty-love–1460799

 

Severočeský dandy ve Vindoboně (recenze Jiřího Peňáse, Lidové noviny, 25.2.2015)

Úryvek: I proto, že byl většinu času sám, vedl se sebou samým jakýsi vnitřní komentativní monolog, jenž si pak zapisoval. Vznikly tak krátké prozaické útvary, quasideníkové záznamy, několikařádkové glosy, někdy s pointou, jindy bez ní, v některých případech cosi jako minipovídka či vteřinový román, žánr, který pěstoval jiný kavárenský povaleč, rakouský klasik Peter Altenberg, jenž je sečtělým Linhartem zmíněn.

Celý text in http://www.vetrnemlyny.cz/aktuality/98-Severocesky-dandy-ve-Vindobone

 

Dr. Šofar: Odečty… (recenzní rubrika Jakuba Šofara, Dobrá adresa 21/2015)

Úryvek: Linhart střílí svoje krátké, stránkové či dvojstránkové skeče, pohlavkuje nás drobnými miniaturami, vždycky něco najde, objeví i tam, kde podle všech nic nemůže být. Kromě vídeňských terčů (Vienna Calling) mu současně vyšly i zásahy většinou z divokého severu pod názvem Šílený Trist

Celý text in http://www.dobraadresa.cz/2015/DA08_15.pdf

 

Poklady z archivu 333 (sestřih rozhovorů z revue 333, původní díl o knížkách Vienna Calling a Šílený Trist byl odvysílán v létě 2015)

Ke zhlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096008034-tristatricettri/216562254200010/0/45727-poklady-z-archivu-333/

 

(recenze Vladimíra Novotného, Tvar 21/2015)

 

 

Šílený Trist

 

ŠTSbírka básní a mikropovídek

Rok vydání: 2014

Nakladatel: Novela bohemica, Praha

Editor: Antonín Petruželka

Fotografie na obálce: Patrik Linhart

Fotografie v knize: Patrik Linhart, Radim von Neuvirt

 

 

 

Patrik Linhart: Kapitán Emo (literární příloha Respektu 27-28/2014)

Výběr povídek z připravované knihy Šílený Trist

Ukázka in http://respekt.ihned.cz/c1-62426510-kapitan-emo

 

Křest knihy Šílený Trist (pořad Na ležáka, hospoda Věšák, Teplice, natočil Eduard Vacek 15.12.2014)

Ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=ClabPqZF0MM

 

REFLEXE

Patriku Linhartovi lehký úsměv z tváře nemizí (recenze Ondřeje Bezra, idnes.cz, 29.1.2015)

Perex: Patrik Linhart je v mnoha ohledech nekonformní literát. Ostatně svědčí o tom i jeho aktuální, z marketingového hlediska sebevražedný tah. Zároveň vydal u dvou různých nakladatelů dvě knihy: Šílený Trist a Vienna Calling.

Úryvek: [Vienna Calling] vypráví – nebádejme, nakolik reálné – zážitky z pobytu v rakouské metropoli, ale odskakuje k tématům, na která jej pobyt přivedl, byť přímo s Vídní svázána nejsou. Stejně jako u Šíleného Trista je hlavní autorovou devízou nadhled, se kterým i za úvahami možná jen zdánlivě naštvanými nebo znepokojujícími cítíme na tváři lehký úsměv

Celý text in http://kultura.idnes.cz/patrik-linhart-vydal-dve-knihy-dza-/literatura.aspx?c=A150129_110134_literatura_ob

 

Psaním upouštím páru (rozhovor s Michalem Dvořákem, 5plus2, 23.1.2015)

Celý rozhovor in http://www.5plus2.cz/file.aspx?d=23.1.2015&n=PETPLUSDVA&e=EC-TEPLICE&t=pdf

 

Výstava ALKOMAGIE SEVERU Patrik Linhart vulgo Patrik Vetrugin (portál Město Teplice, 2.2.2015)

Úryvek: Autorská výstava Patrika Vetrugina (*1975 v Duchcově), který tvoří v Teplicích a v Duchcově. Vedle několika samostatných výstav (Teplice, Most, Děčín, Brno, Duchcov) se účastnil trojice společných výstav malujících literátů a píšících výtvarníků Slovem i písmem 2008 (Praha, Havlíčkův Brod, Brno). Kresbami, kolážemi a fotografiemi dotváří knihy Pavla Jazyka a Patrika Linharta – v poslední době Spící Hrůza (2011), Vyprávění nočních hubeňourů (2013) a Šílený Trist (2014). V kostce lze říci, že členové Vědeckého studia Stará milenka Vetrugin, Jazyk a Linhart jsou heteronyma jedné a téže osoby.

Celý text in http://www.teplice.cz/vismo/akce.asp?id_org=16600&id=1306

 

Záchodový I-ťing (recenze Jiřího Lojína, VašeLiteratura.cz, 6.2.2015)

Úryvek: Linhartova sbírka povídek patří k těm knihám, které nečteme obvykle na jeden zátah. Krátké texty, v nichž se není možné opřít o dějovou linku, by splynuly do nediferencovatelného shluku a většina z nich by přišla vniveč. Daleko příhodnější je mít povídky po ruce a v krátkých chvílích odpočinku v nich zalistovat a nechat náhodě, na který text narazíme, zda některý přečteme vícekrát a jiný si na naši pozornost počká dlouhou dobu. A vůbec si nemyslím, že by pro knihu bylo dehonestující, pokud ji ponecháme v místnůstce, kterou pravidelně navštěvujeme, a náhodný výběr povídek budeme považovat za jakýsi svérázný I-ťing, věštící a inspirující naše budoucí kroky. 

Celý text in http://www.vaseliteratura.cz/recenze/pro-dospele/4792-sileny-trist.html

 

Punkeři nechodí rešeršovat nikam (rozhovor s Radimem Kopáčem, UNI 3/2015)

Úryvek: Pokud je člověk ochoten, nebo dokonce z vnitřní potřeby puzen k tomu, aby se neustále divil, byl ohromován, místy i vyděšen a zase ukolébáván touto fantasticky krásnou krajinou, jak si v deníku poznamenal Ivan Slavík, limity neřeší. Tam, kde pod zemí hoří ohně věčné, jak se říká, je mně osobně kvalita životního prostředí u prdele. A ten současný mor měst, gorody sputniky vulgo satelitní městečka, a nekonečné lány logistických center a podobných „mortuárií“, najdeme všude. Pravda, ekonomický tlak je to jediné, co drtí, možná každého druhého člověka, který se rozhodl všemu navzdory na severu zůstat. A ovšem, napnelismy, které vyústily v předloňské demonstrace v Duchcově a loni v Teplicích, bych nepopisoval striktně jako sociální, ale především kulturní. Víc k tomu neřeknu a snad ani říct nesmím. Leda to, že se mi hořce líbí věta komunistického manažera ve filmu Zapomenuté světlo: „A nemá to, co se přežilo, tak nějak přirozeně zaniknout?“

Celý text in http://magazinuni.cz/literatura/punkeri-nechodi-resersovat-nikam/

 

Monotónní paradoxy (recenze pavla Portla, Host 3/2015)

Úryvek: Jde o zábavnou hru s češtinou? Nebo o trapnou, až nechutnou dětinskost? Je to jen jeden aspekt, který však lze vztáhnout celkově na poměr čtenářů k Linhartovu psaní jako takovému — buď je zaujme, nebo odradí.

Tak, jak se dají snadno pojmenovat slabé stránky Linhartovy tvorby, není obtížné hledat ani její umělecké kvality, byť nepřevažují.

Celý text in http://www.h7o.cz/monotonni-paradoxy/

 

Neutuchající amok (recenze Vojtěcha Němce, Tvar 18/2015)

 

 

Psáno v trenýrkách (e-kniha)

 

Psano-v-trenyrkach---Patrik-LinhartMikropovídky, básně, cestopisy a Belmondeum (kvíz)

Rozšířené e-vydání knížky Napsáno v trenýrkách vydané jako pocta nakladateli Romanu Polákovi

Rok vydání: 2014

Nakladatel: Krásné nakladatelství, Praha

Ilustrace: Patrik Vetrugin

Grafika na obálce: Bohuslav Vaněk-Úvalský

 

 

Text nakladatele: „Povídky a příběhy od chlapa, kterej miluje Belmonda. Uprostřed knihy je belmondovský test. Možná z toho testu vyplyne, že na Belmonda nemáte. Možná si po přečtění téhle knihy necháte nad zadkem vytetovat delfíny. Možný je všechno – ale jistý je, že pokud do týhle knihy nepudete se vší rozhodností, pak máte na čele vytetovanou jitrnici.“

 

Kniha je volně ke stažení na http://uloz.to/x92r2qAi/psano-v-trenyrkach-patrik-linhart-pdf

http://m.uloz.to/live/xx2fgQaF/psano-v-trenyrkach-knizni-trailer-patrik-linhart-wmv

 

REFLEXE

Novinky Krásného nakladatelství ke stažení a další knižní tipy (rubrika Jana Nejedlého, Mozaika ČRo Vltava,, 28.8.2014)

Úryvek: Dalším kmenovým autorem Krásného nakladatelství je Patrik Linhart, který nabízí čtenářům volnou trilogii Památný den v Duxu, Lunhard a Psáno v trenýrkách, kde se fantaskno snoubí se surovou realitou dnešních severních Čech. 

Celý text in http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/novinky-krasneho-nakladatelstvi-ke-stazeni-a-dalsi-knizni-tipy–1390103?pos=10&mode=10

 

 

Vyprávění nočních hubeňourů

 

VNHStudie o frenetické literatuře od 17. do 20. století,

portréty autorů frenetické literatury,

malá antologie překladů

Rok vydání: 2013

Nakladatel: Pulchra, Praha

Editor: Radim Kopáč

Kniha je doprovázena reprodukcemi malířů a grafiků 18. až 21. století

Obraz na obálce: Alex Krejča

 

 

REFLEXE

Clown Bilbo bloguje, No. 64 (Jiří Bilbo Reidinger, Divadelní noviny 10.6.2017)

Úryvek: V pojmenování „noční hubeňouři“ zahlédnu, představím si… čtenáře, psavce, co po nocích bájí, spřádá, lační po všemožné hrůze, a vzniklý děs mu zahání chuť, čas na jídlo a tak hubne a hubne… až se podobá svým vysněným zombíkům. Ale ve skutečnosti se jedná o ohavné, černé bytosti s hladkou, olejnatou jakoby velrybí kůží s netopýřími křídly, jejichž bití nedělá žádný hluk a ze všeho nejhorší… nemluví, nesmějí se, ani se neusmívají, nemají totiž žádné tváře, leč pouze sugestivní prázdnotu v místě, kde bývá obličej! To jsou praví hubeňouři!

Celý text in http://www.divadelni-noviny.cz/clown-bilbo-bloguje-no-64

Knižní tipy (rubrika Jana Nejedlého, Mozaika ČRo Vltava, 12.12.2013)

Celý text in http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/knizni-tipy-jana-nejedleho-vypraveni-nocnich-hubenouru-krev-na-onom-svete-jiriho-veselskeho-moc-slova-zmizela-praha–1291914

 

Klíč k literárnímu žaláři nejtemnějšímu (recenze Petra Nagyho, Půlnoční expres/2014)

Úryvek: Nezbývá než doufat, že se frenetickým autorům v české zemi skutečně blýská na lepší časy, neboť tak zajímavé osobnosti a nevšední texty by byla vskutku škoda nechat ležet ladem – ostatně pádnější důkaz pro toto tvrzení, než jakým je Linhartovo sice nedokonalé, přesto však monumentální a průkopnické Vyprávění nočních hubeňourů, si lze jen těžko představit.

Celý text in Půlnoční expres I/MMXIV, http://petrnagy.blog.idnes.cz/c/391918/Klic-k-literarnimu-zalari-nejtemnejsimu.html

 

U zavěšené knihy (rozhovor v pořadu Jiřího Podzimka, ČT art, únor 2014)

Celý pořad ke zhlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10619821880-u-zavesene-knihy/214411000170004/

 

Ano, jsem také frenetik (rozhovor s Jiřím Peňásem, Lidové noviny, 19.3.2014)

Celý text in http://www.lidovky.cz/ano-jsem-take-frenetik-rika-mlady-basnik-linhart-ft3-/kultura.aspx?c=A140321_150650_ln_kultura_hep

 

Svůdné tance čiré hrůzy (recenze Viktora Šlajchrta, Respekt 15/2014 & webová aktualisace 4.8.2015)

Úryvek: Nesmíme ovšem zapomínat na mystifikátorský rozměr Linhartovy osobnosti. Do důstojného hávu didaktického výkladu mohl ukrýt poselství básníkovo. Jmény, která připomíná, nebo naopak vynechává, dokresluje především vlastní poetiku, vkus a směřování – podobně jako Breton ve svých manifestech prokádroval z hlediska surrealismu celou světovou kulturu. Je prostě „zaujatý pro svůj způsob“, jak říkal Nezval. Jeho celkem zábavné repetitorium vedlejších a divočejších proudů světové kultury přináší navíc pohledy do literárních tůní, jejichž průzkumem se zatím zabývají jen hrstky fascinovaných zasvěcenců.

Celý text in http://www.respekt.cz/tydenik/2014/15/svudne-tance-cire-hruzy

 

Excentrik uvádí: Frenetici!!! (kritika Evy Klíčové, Host 4/2014))

Celý text in http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2014/04-2014/excentrik-uvadi-frenetici

 

Lidé měsíční svitu (kritika mistra Sana, portál Okultura, 27.4.2014)

Úryvek: Už když pročítáte tyto první stránky, napadne vás, že po Františku Chudobovi a Janu Máchalovi se u nás objevil neobvykle sečtělý duch, jemuž by měli bez váhání otevřít na Universitě Karlově alespoň dvousemestrový cyklus přednášek. Nepochybuji ovšem, že se to nestane, neb v Čechách rozhoduje předklon, mamon a aura akademismu.

Celý text in http://www.okultura.cz/WordPress/?p=8701

 

Dvakrát: Patrik Linhart/Vyprávění nočních hubeňourů (kritiky Ivo Fencla a Miroslava Fišmeistera, Tvar 9/2014)

Celý text in http://old.itvar.cz/prilohy/856/Tvar09-2014.pdf

 

Text Miroslava Fišmeistera in http://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/myslim-na-sladkovodni-faunu-1677

 

 

Lunhard

 

LunhardNovela

Rok vydání: 2013 jako e-kniha, 2014 kniha

Nakladatel: Krásné nakladatelství, Praha

Koláže na obálce a v knize: Bohuslav Vaněk-Úvalský

 

 

 

 

UKÁZKA

V Diově paláci (úryvek z kapitoly)

„Shromáždil jsem vás zde, abych získal cenné spolupracovníky pro svůj záměr. Věc je prostá – chci obnovit slávu Olympu. Lidé budou opět vzývat bohy, opět se mocný Zeus a posel Hermes vydají mezi lidi, aby potkali třeba jen dva spravedlivé. Vrátí se doba, kdy Hádes usiloval o Persefonu a dým z hořících obětí stoupal k nebesům na naši počest. Bohové budou šeptat Pýthii svá poselství lidem. Ty, Pane, vyzveš na souboj vznešeného Apollóna. Vám oběma budou nymfy vydány na milost. Tvůj syn, Hélie, neposlechne rozšafné rady a zřítí se do moře. Zem bude v plamenech. A jiný pyšný mladík se vznese na posledním okřídleném hřebci, aby s námi mohl zasednout k hodovní tabuli a popíjet saké.“

Tak promluvil muž s nosem zahnutým jako srpek Měsíce a s imposantním bílým vousem holandského typu, oblečený v bílém plášti chemika, jenž zakrýval zelený hřeben návštěvníka předměstských hospod v zadní kapse.

 

Kniha je volně ke stažení na http://ulozto.cz/hledej?q=lunhard.

 

 

Památný den v Duxu e-kniha

 

Památný den v DuxuSbírka mikropovídek

Rok vydání: 2012

Nakladatel: Krásné nakladatelství, Praha

Ilustrace a fotografie v knize: Patrik Linhart, Bohuslav Vaněk- Úvalský

Grafika na obálce: Bohuslav Vaněk- Úvalský

 

 

 

 

UKÁZKA

Brloh je tvá jáma

Psss! Za oknem rozmarýn a támhle rezeda, sojka dává znamení, ze střechy padají tašky, občas se sype omítka. Naše Sandonorico říká: Sami nevíme, jak dlouho tu ještě budeme. Ale já jsem klidný – klidný jako blázen, jako šílenec, jak pošuk, jako šús – i když se drak na nebi stává oblakem. Současně, někde v dálce se stává stroj člověkem, pokladna účetním, policajt nočním hlídačem a opuštěná dálnice se zakusuje do hor. A tohle nám teda sakra vadí! Psss! Poklid je neklidem, trenky jsou hřmot nedočkavých těl. Ve tmě svítí hlavičky tulipánů. Pijeme víno s kolou. Je červencová noc. Jsem tvůj Baader, ty moje Meinhofová.

 

Kniha je volně ke stažení na https://ulozto.cz/xun7GM7U/pamatny-den-v-duxu-patrik-linhart-pdf

 

REFLEXE

Novinky krásného nakladatelství a další knižní tipy (rubrika Jana Nejedlého, Mozaika ČRo Vltava, 28.7.2014)

Úryvek: Kmenovým autorem Krásného nakladatelství je Patrik Linhart, který nabízí čtenářům volnou trilogii Památný den v Duxu, Lunhard a Psáno v trenýrkách, kde se fantaskno snoubí se surovou realitou dnešních severních Čech. A co je důležité dodat: Bohuslav Vaněk-Úvalský se rozhodl v rámci svého dlouholetého zápasu s tuzemským knižním trhem nabídnout všechny zmiňované tituly zdarma ke stažení na webové stránce uložto.cz. Texty jsou zde k mání včetně knižních trailerů či audioukázek.

 

Mikropovídky a Patrik Linhart (studie Kateřiny Toškové, Tvar 12/2009)

Celý text in http://www.itvar.cz/prilohy/140/Tvar12-2009.pdf

 

Tchýni si spletl s mývalem (glosa Jana Stránského, Monokl, 8.1.2013)

Celý text in http://monokl.cz/2013/01/08/ctenarsky-denik-pamatny-den-v-duxu-od-patrika-linhartatchyni-si-spletl-s-myvalem/

 

 

Spící Hrůza

 

patrik-linhart-spici-hruzaSbírka povídek

Rok vydání: 2011

Nakladatel: dybbuk, Praha

Editor: Antonín Petruželka

Ilustrace, fotografie a grafy: Patrik Vetrugin

Kresba na obálce: Patrik Vetrugin

 

 

 

ÚRYVEK

Velký německý příběh

„POKOJ VOLNÝ! Zastav!! Ty, Pavle, utíkej tam!!!“ – „Dobrý Večer, máte Pokoj volný? Soukromý?“ – „Was möchtest du? Ich habe kein Zimmer für dich, du ungarische Schwein.“ – „Co říkal!?“ – „Že jsme Maďaři. Zatracený Počasí!!“ – „Jedeme dál, viděla jsem nějaký Kemp od Silnice!“ – „Mávni, pojedou za námi!“ – „Ta Toyota je nemožná!“ – „Čus, Pavle!“ – „Čus, Jindro!“ – „Proč jsme nezastavili tam!?“ – „To je lepší tady!“ – „Skvěloucí, Pláž je úplně bílá! Pojďte, Lidi!“ – „Já jsem Jindra, ty jsi Pavel, já jsem pilný, ty jsi líný!!!“ – „Chacha, dobře!“ – „Co ty piješ?“ – „Vuřty.“ – „Vuřtíky!!“ – „Mami, já mám Hlad!!!“ – „To za Řeč nestojí!!!“ – „Máš Pravdu!“ – „Já připravím večerní jídlo !!“ – „Dobrá, ujednáno!!“ „Knorr jíme s Chutí a Láskou!!“ – „Máš Pravdu!“ – „Zejtra uděláme Odsun do Vnitrozemí!!!“ – „Moldava! Má Vlast!! Super Klasika!!!“ – „To není pro mě! Já neslyšim to jejich fidlat!!!“ – „Máš Pravdu, žádná Bouře!!“ – „Marie, kde jsou ty Matrace!?“ – „V Autě jsou!“ – „Nejsou!“ – „Hledáš v Autě Uhlových!! Naše Auto je tam!“ – „Děti, neráchejte se v té Vodě! Ta česká Mýdla stojí za nic, ne!!“ – „Děti, necáchejte se v té Vodě! Ta česká Mýdla jsou dobrá, ne!“ – „Za pár Márů!“ – Inge, já jsem to už řekla!!“ – „Ten Měsíc svítí krásně, vidíš, ty Jindro!?“ – „Ty Češi maj ale pěkný Skály!“ – „Šmudlové jsou to!!!“ – „Tamto Skalisko vypadá jak v Arizoně!“ – „Jako u nás v Rügen nebo co!“ – „Za pár Márů!“ – Ojro, za pár Ojro!“ – „Voda je super dobře! Inge! Marie! pojďte koupat!!! Ale nahý!“ – „Asi tu je ňáký Bahno! Vypadám jako Šmudla!!!“ – „Hovno!“ – „Tak pojď už, Šmudlo!!!!!!“

 

REFLEXE

Patrik Linhart vydá na podzim sbírku povídek Spící Hrůza (rozhovor s Radimem Kopáčem, Salon Práva 3.8.2005)

Celý text in http://www.novinky.cz/kultura/62173-patrik-linhart-vyda-na-podzim-sbirku-povidek-spici-hruza.html

 

Nové knihy (rubrika Jana Nejedlého, Mozaika ČRo Vltava, 14.7.2011)

Úryvek: Nejpřesvědčivější je autor právě tam, kde se do jeho fantaskního, váchalovsky aristokratického, až artistního psaní připlete naše obyčejná, doslova špinavá současnost. Takováto srážka nadreálna s realitou je u Linharta nárazem, který zaduní. A konečně, celý tento stylizovaný literární vesmír musí brát čtenář pochopitelně s obrovskou nadsázkou a zároveň zcela vážně. Neboť, jak píše autor: „Kristus a jeho kristusky chodívaj přesně na schůzky.“

Celý text in http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/nove-knihy-14-cervence–921297?print=1

 

Spící Hrůza (recenze Vojtěcha Variše, Týden, 18.7.2011)

Úryvek: V Linhartových textech tu a tam probleskne zajímavá hříčka s jazykem či povedený vtip, ale jinak zůstávají na úrovni žertů z nižšího stupně gymnázia.

 

Dekadent přežívá na severu (recenze Evy Klíčové, Respekt, 18.9.2011)

Úryvek: Právě tento typ prózy, postoje, z literatury mizí. Čím dál více knih je napsáno podle pomyslného návodu na bestseller či alespoň literární cenu. Asi je to v pořádku, kdo by také četl záplavu podivínských titulů, přesto není od věci si četbu zásadních společenských románů proložit zdařilým výhonkem z literární periferie, který zpochybňuje jakýkoli zaručený recept na úspěch, provětrává zautomatizované vyjadřování, ignoruje étos o literatuře jako svědomí či kritické nastavování zrcadel. Pro mnohé čtenáře jen výsledek opileckého šklebu, na druhou stranu hodnotný příspěvek k „biodiverzitě“, kterou literatura nutně potřebuje, aby nezdegenerovala paralyzována strachem o komerční úspěšnost.

Celý text in http://respekt.ihned.cz/c1-52878730-dekadent-preziva-na-severu

 

969 slov o próze – Spící Hrůza (recenze Pavla Janouška, Tvar 7/2011)

Úryvek: Patrik Linhart sice napsal prózu, způsobem literárního vyjadřování má však blíže k básníkovi, k expresivnímu lyrikovi. Základem jeho výpovědí není radost z vyprávění příběhů a dějů, nýbrž „jen“ (a především) významová hra se slovy, větami a myšlenkami. (…)

Sbírku Spící hrůza tak patrně bude číst jen málokdo. Má však velkou naději, že se stane známou jako báječné cvičební nářadí pro literární interprety, kteří budou vášnivě rozebírat hloubku nastraženého prázdna, a tak ostentativně demonstrovat svou mimořádnou schopnost porozumět intelektuálním tajemstvím, jež jsou „obyčejným lidem“ nedostupná.

Celý text in Tvar 17/2011, http://www.itvar.cz/prilohy/75/Tvar17-2011.pdf

 

První Vánoční dárek (glosa bloggerky, prosinec 2011)

Text in http://pissenlit-misa.blogspot.cz/2011/12/prvni-vanocni-darek.html

 

Když se jazyk noří do trenek. 10 nejhorších erotických scén v české literatuře (článek Luďka Staňka a Kateřiny Kadlecové, Reflex, 14.2.2012)

Celý text in http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/44776/kdyz-se-jazyk-nori-do-trenek-10-nejhorsich-erotickych-scen-v-ceske-literature.html

 

Hledat smysl nemá smysl (recenze Michéle Baladránové, Opičí revue, 9.4.2012)

Celý text in http://opicirevue.cz/obsah/hledat-smysl-nema-smysl/

 

Návštěvní kniha (blog MUDr. Radovana Havla, znalce z oboru zdravotnictví, 14.9.2014)

Patrik Linhart je zjevení. Mimoň. Mám jeho Spící hrůzu a občas koštuju. Je u mě ve stejné přihrádce jako Petr Váša nebo Michal Němec (tedy v muzice). V psaní ho chytám na prut mozku ve stejné zátoce jako třeba Michala Šandu, nebo Jakuba Šofara. Je fajn, že mimozemci občas proniknou nějakým záhadným způsobem hustým lesem blbostí a kravin až k „našim“ uším a očím.

Text in: http://www.radovan-havel.cz/guestbook.php?page=4

 

Údolí neklidu

– literární a umělecká antologie Teplic od baroka po neonormalisaci

 

Údolí nekliduAntologie Teplicka vyšla v rámci projektu UJEP, v němž mj. vyšly antologie severočeská, jihočeská, východočeská a západočeská

Rok vydání: 2010

Nakladatel: H_aluze, Ústí nad Labem

Návrh, sestavení a organizace antologie, výběr autorů, průvodní texty: Patrik Linhart, Martin David, Jiří Wolf, Pavel Koukal – úvodní text: Radek Fridrich

Na obalu performance Patrika Linharta a Bohuslava Vaňka-Úvalského Duchcovský viadukt

 

REFLEXE

Vyšla antologie literátů severních Čech (Deník referendum, 3.8.2010)

Celý text in http://denikreferendum.cz/clanek/5153-vysla-antologie-literatu-severnich-cech

 

Kniha je volně ke stažení na http://www.vzdelanimkmultikulturalite.cz/download/sever-zapad-vychod02_web.pdf

 

 

Běsové budou pokřikovat

 

BBPSbírka básní a mikropovídek

Rok vydání: 2010

Nakladatel: H_aluze, Ústí nad Labem

Editor: Tomáš Suk

Ilustrace: Patrik Vetrugin

 

 

 

SLOVO EDITORA

Texty otištěné v této sbírce jsou součástí Měsíčních povídek, které píše Patrik Linhart již několik let. Výběr textů, ač by se chtělo napsat, že je všehochutí, je zajímavou kombinací humoru a až psychedelického tragična, které se tváří, že jde jen tak mimo, jenže pak ryje a ryje. Anarchistický ráz autora se odráží v žánrové rozmanitosti, některé texty se více blíží k poezii, či jí přímo jsou, např. Vana s larvami, některé jsou naopak vzorovými mikropovídkami, např. Říše divů. Linhartova osobitá poetika vyvěrá z klasické dekadence, která u něj zmutovala pod vlivem českých básníků a světem pindíků v poetiku linhartovskou sui generis. V knize můžeme nalézt texty působící realisticky: Posezení v kruhu. Mnohé další nepopírají svůj komický a přitom snový ráz: Vycházející slunce se žralokem. Některé mají fantaskní až hororový základ: Z neznámé planety. U některých textů lehce převažuje komická tendence a svým obsahem se vztahují k samotnému autorovi, který se stává skrytým cílem svého vlastního útoku:Legendární Peťka, Legendární klub. Patrik Linhart neustále balancuje na pomezí, drží se na pomyslné dělící čáre mezi mnoha opozicemi a nehodlá přešlápnout ani na jednu, ani na druhou stranu, vždy tak, vás čtenáře, bude nechávat lehce poeticky linhartovsky rozpolcené. Takže: „Say no more.“

 

REFLEXE

Knižní novinky: Běsové budou pokřikovat, Tři anglické lásky a Zelenkovy Básně (minirecenze redakce Topzine.cz, 6.1.2011)

Celý text in http://www.topzine.cz/knizni-novinky-besove-budou-pokrikovat-tri-anglicke-lasky-a-zelenkovy-basne

 

Čtenářský deník – Běsové budou pokřikovat (režie Martin Langer, cyklus pro ČT 2)

Celý pořad ke zhlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169663406-ctenarsky-denik/311295350020010-ctenarsky-denik-patrik-linhart-besove-budou-pokrikovat/

 

Dekáda nespokojenosti (studie o literatuře prvního desetiletí třetího tisíciletí Petra Hrušky, H7O, 24.10.2014, rozšířeně in V souřadnicích mnohosti)

Celý text in http://www.h7o.cz/dekada-nespokojenosti/

 

Kniha Běsové budou pokřikovat je volně ke stažení na http://doczz.cz/doc/330509/st%C3%A1hnout

 

 

Vexilologický kabinet britského impéria

The Vexillological Cabinet of British Empire

 

VKBIDvojjazyčná kniha pojednává o vlajkách, respektive o vexilologických dějinách britského impéria (obsahuje 304 barevných stran)

Rok vydání: 2008
Nakladatel: Europrinty, Břeclav

Koláž na obálce: Míra Chromý

 

 

 

 

Happening Bitva o Falklandy, křest knihy,Jazz klub

Jazz klub Teplice, leden 2009

 

 

 

 

 

 

REFLEXE

Linhartův kabinet pirátských a jiných vlajek (recenze Ivo Fencla, Neviditelný pes, 2.12.2010)

Úryvek: Kolik praporů publikace ukrývá? Je jich tu vyobrazeno skoro sedm set a náležely nebo náležejí čtyřem stům padesáti zemím, koloniálním útvarům, samosprávným celkům a autonomním územím. Vedle vlajek britských kolonií, protektorátů a dominií najdete třeba i prapory jihoafrických búrských republik a taky německých kolonií připadnuvších Británii po první světové válce.

Celý text in http://neviditelnypes.lidovky.cz/kniha-linhartuv-kabinet-piratskych-a-jinych-vlajek-f8b-/p_zahranici.aspx?c=A101130_205437_p_zahranici_wag

 

 

Napsáno v trenýrkách

 

NVTSbírka o dvou oddílech – mikropovídek a básní – doplněná rozhovorem Radima Kopáče s autorem

Rok vydání: 2006
Nakladatel: Protis, Praha

Editor: Radim Kopáč

Kresba na obálce a ilustrace: Patrik Vetrugin

 

UKÁZKA

Alénburg

Uteču i když jsem na útěku

Jen tebe s sebou vezmu

zmizíš jako já

kouř a náhlá nehoda

 

REFLEXE

Nové knihy (rubrika Jana Nejedlého, Mozaika ČRo Vltava & Portál české literatury/v roce 2014 zrušený Davidem Zábranským)

Úryvek: Občas si říkám, že z Linhartových nápadů a jeho invence, energie a vtipu by zručný umělecký řemeslník poskládal do tradičních forem slušnou řádku děl, jejichž úspěch by byl značně reálný. Jenže u Linharta je to všechno tak nějak divně zpřeházené, energie se prostupují a věci obracejí naruby, tudíž autor zůstává stále de facto v undergroundu. Ale zřejmě nemůže být jinak, to by totiž nebyl Linhart, jehož jednou ze základních vlastností je nepřizpůsobivost, možná dokonce nějaký vrozený syndrom nepřizpůsobivosti. A tak mě napadá, že poselství Linhartova opusu spočívá v tom, že stojí za to zůstat svůj za jakoukoli cenu.

Celý text in http://www.czechlit.cz/nove-knihy/1406-napsano-v-trenyrkach/

 

Abeceda současné poezie – Patrik Linhart (text Radima Kopáče & ukázky z knihy, Uni 6/2007)

Úryvek: Jako klíčové pro své rozsáhlé dílo uvádí rodiče: „Rodiče jsou moje oblíbené téma. Mámoš ve mně po šílených peripetiích a piplačkách vypěstovala lásku ke kraji, k horám, k hospodám, k malířství a k sobě. Otec, zvaný Ti, jehož záliby jsou značně nebohémské, a dalo by se říci, že je nejen filatelista, ale samosebou i puntičkář, mě přivedl ke grafům, tabulkám, seznamům, stolnímu hokeji a pindíkům. Oba společně pak k hororům a Sherlocku Holmesovi.“

Celý text in http://magazinuni.cz/literatura/mala-abeceda-soucasne-ceske-poezie/patrik-linhart/

 

Spasený svět z nonstopu (recenze Oskara Mainxe, Host 6/2007)

Úryvek: U autorů Linhartova typu je nabíledni, že se neustále pokoušejí setřít hranici mezi fikčním světem a autorem, mezi „já“ v textu a „já“ psychofyzické osobnosti. Linhart však tyto hry důsledně reflektuje pomocí sebeironie a nadsázky. V momentu, kdy využívá lyrizovaný výraz a zaznamenává okolní prostředí, krajinu a osobní výlety, jeho poetika upouští od šokingů a obrací se k hlubší impresi jako k jedné z mála jistot odolávajících drastickým zásahům lidské arogance: „Pod našima nohama se kdysi táhla asfaltová magistrála. Pravda, úzká a nedlouhá, zato stejně jako dnes lemovaná ztepilými osikami, tehdy jen o něco méně ztepilými. Tohoto podzimu ji zaválo listí a zaneslo urážlivé bláto.“

Celý text in http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2007/6-2007/spaseny-svet-z-nonstopu

 

 

Divadlo RausAplaus

 

Divadelní hry vydané pod jménem Pavel Jazyk

Rok vydání: 2005 (uvedeno jako Současná česká hra, sv. 15/2004 )

Nakladatel: Větrné mlýny, Brno

 

 

Pro cizince na cestách

 

Linhart_Pro_cizince_na_cestachSbírka básní a mikropovídek

Rok vydání: 2003
Nakladatel: Kapucín,  Duchcov

Kresba na obálce a ilustrace: Patrik Vetrugin

 

 

 

 

 

 

UKÁZKA

Cínovec

Meine Heimat ist Geist. Země nezbádaná, provazy deště provázaná, s mraky valícími se blátem. Na pláních voní tymián a země duní pod kopyty koní. V hraničním pásmu kvete fialová vrbenka. A za polem staví Němci velikou celnici. Velikou? No, prostě ohromnou! Tak takhle to je s tím přijetím Čechů do Společenstva pravých Evropanů, pánů a páníčků. Stačí jedna velká celnice a nazdar. Mně to nevadí. Jen ať! Známe jiné cesty. Myslí si Němci, že to jejich celnici neobejdeme? Proplazíme se grimpenským močálem s báglem plným tajných věcí, za které nám v Němcích ruce utrhají – cigarety bez kolku, olejovky, šproty, porculán a křišťál. A že to cestou rozflákáme? Tak ať! A že se cestou utopíme v bažině nebo nás zastřelí? Tak ať! Naše země je duch!

 

REFLEXE

A, víme, na silnicích jezdí auto za autem… (recense Jana Plyczana, Umlaufoviny, říjen 2004)

Úryvek: Linhart cestuje po severozápadních Čechách, z Oseku do Duchcova, do Teplic, Nové Vsi, Cínovce… Kráčí s procesím i s přáteli, chodí po cestách i silnicích, cestuje linkovým autobusem i lodí po obzoru snu. Odchází a vrací se. A pozoruje. Dívá se na jiné lidi na cestách – ty sleduje v pohybu – a na navracející se – na ty se dívá ze zákrytu svého dočasného útočiště. Tím je patrně osecký klášter (kde autor „pracoval jako ochránce bezdomovců“) a jeho téměř erbenovské okolí: hřbitov s kostelem, barokní sochy v zahradě a za zahradou pole a lesy… Dokonce i čas je tu vyměřován církevními svátky. Na ně však Linhart – ostatně jako na vše ostatní – nahlíží ze svého cynického pobytu v trapném počátku jednadvacátého století: (ne)světí tedy Malý pátek, 29. únor, vepřový advent, Modrou neděli, a vrací-li se do kláštera, pak jen aby obhlédl čekající hřbitovní hlínu…

Celý text in http://www.umlaufoviny.com/pandora/9-2004/str00/recenze6.html

 

Pro cizince na cestách (recenze Radka Fridricha, Tvar 14/2004)

Celý text v archivu iTvar není ročník 2004 dostupný

 

 

Měsíční povídky/Opárno

 

Měsíční povídky OpárnoSbírka básní a mikropovídek/novela-cestopis Opárno

Rok vydání: 2003
Nakladatel: Votobia, Olomouc

Kresba na obálce a ilustrace: Patrik Vetrugin

 

 

 

 

UKÁZKA Z NOVELY OPÁRNO

  1. Je oblak – mlčením?

Nesnižuj se zúmyslně na nižší úroveň, než na jakou jsi byl postaven rodem a výchovou, ani když jdeš do hor,“ poznamenal si jednou architekt Adolf Loos. Básník Lux von Dux si při cestě na Stropník (853 m n.m.) napsal:

Život kopců

a stesk horských dlaní

odevzdám se

cestám po kamení

Na vrcholu stanul oblečen do černých manchesterových kalhot, bílé košile z obchodního domu

Marks & Spencer (koupené v Londýně roku 1991) a tmavého saka značky C & A (koupeného ve frcu za 50 Kč) čili à la Loos.

Hřbet Krušných hor nad Osekem zahrnuje vrcholy Stropník, Špičák, Vlčí horu a Loučnou čili Wiesenstein – nejvyšší puntík této části Krušnohoří. Z osídlených obcí zde zastihneme Dlouhou Louku a Fláje, kde by teoreticky mohl stát dřevený kostel z roku 1653. Ze zaniklých osad stojí za zmínku… a raději se zmiňme o všech, dokud to stojí za to: Motzdorf neboli Mackov, Willersdorf neboli Vilejšov, který stejně jako většinu Flájí líbají ryby na dně Flájské představy. V okolí Vilejšova nabízí svoji náruč několik horských jezírek s vodou tak ledovou, že by se rozhodně nedala krájet, a ve zdejším klečovitém porostu narazíme tu a tam na nějaké borůvky. U silnice, která by mohla ústit na Pastvinách, rostou tu a tam krásné buky, věkovité a orvané, nahoře vichrem a dole borůvkáři. Ondřej jich na jedné spodní větvi napočítal půl tuctu.

 

REFLEXE

Básník hořících slipů (recenze Karla Kuny, Salon Práva, 9.11.2003)

Úryvek: Současné texty se rády zabývají samy sebou či psaním obecně a raději moc nevycházejí ven. Měsíční povídky mohou vyvolat opačný dojem: že čteme literaturu faktu. Dobrá, ale co je to za fakta? Jsou to zprávy ze světa, který si v Opárnu vysnil král Nehet I., kde tancují elfové, werwolfové a wwwové v oranžových mlhách inverze. Krátké, miniaturní Měsíční povídky jsou něco jako noviny tohoto náměsíčného světa. A jako v novinách se tu lze dočíst skoro o všem, občas je taky okurková sezóna, protože i v Opárnu platí, že dít se něco může, ale psát se musí.

Celý text in http://www.novinky.cz/kultura/19114-basnik-horicich-slipu.html

 

Každý pindík píše jinak (rozhovor s Karlem Kunou, Salon Práva, 1.1.2004)

Celý text in http://www.novinky.cz/kultura/22661-patrik-linhart-kazdy-pindik-pise-jinak.html

 

Nuda k popukání (recenze Karla Pioreckého, Host 6/2004)

Úryvek: Linhart má nepochybně značný humoristický talent, zapomíná však na staré známé pravidlo o opakovaném vtipu, který přestává být vtipem. To, co nás na prvních padesáti stranách bavilo a rozesmávalo, začne později nudit.

Celý text in archiv Hostu

 

Prozaik Patrik Linhart a státní maturita (pedagogická studie Petra Koubka, 7.12.2011)

Úryvek: Nejsilnější a nejčistší gesta vůči lidem na severu nalézáme ale v eseji Opárno: autor nejprve „zaznamenává“ rozhovor dvou lidí a navazuje: „Viděl jsem několik charakteristických místních typů, které zachytil Ondřej a jejichž podobenky by mohly vést, co průkazní materiál, k likvidaci a vytěžení obou vesnic“ (s. 202). Jinde glosuje verš „moravského básníka“ vytáhnout pecen chleba, ještě horký přežehnat křížkem s tím, že by v tomto kraji určitě nefungoval: „… a přežehnat křížkem, když snad už ani opat osecký nemůže věřit?“

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/GKB/14173/PROZAIK-PATRIK-LINHART-A-STATNI-MATURITA.html/

 

 

Čítanka český Jazyk

 

Čítanková persifláž textů vydaná pod jménem Pavel Jazyk

Rok vydání: 1998

Nakladatel: Velarium, České Budějovice

Kresba na obálce a ilustrace: Patrik Vetrugin

 

 


 
%d bloggers like this: